Ycluster hodnotí pracovníky pomocí videa. „Firmám ušetříme statisíce,“ tvrdí zakladatelé

Ycluster hodnotí pracovníky pomocí videa. „Firmám ušetříme statisíce,“ tvrdí zakladatelé

Petr Woff 18. říj 2019 6 min

Vrcholem výběrového řízení bývá pracovní pohovor. Jenomže osobní schůzky vyžadují hodně času, a pokud nejsou nahrávané, řadu důležitých informací můžeme přeslechnout a přehlédnout. Pod značkou Ycluster proto probíhají pracovní videopohovory, které následně analyzují psychologové. Na detaily jsme se zeptali Marie Součkové, spoluzakladatelky autorské společnosti Your Solution s.r.o.

Jak probíhá vaše video-psycho-diagnostika?

Uchazeč o zaměstnání nebo zaměstnanec obdrží odkaz, který otevře, a následně dostává otázky zacílené na jeho pracovní kompetence. Na každou odpověď má jednu až dvě minuty, přitom se nahrává přes webkameru a my potom vyhodnocujeme jeho reakce pomocí určitých metrik.

Vyhodnocované pracovní kompetence jsou vždycky stejné, nebo se liší podle konkrétního respondenta?

Interview je vždy sestavené na míru konkrétnímu účelu. Zaměstnavatel vybere typovou pozici a požadované klíčové kompetence, zaměřené na přístup k práci, mezilidské vztahy a sebeřízení. Následně vzniká unikátní set otázek, které lze ještě jakkoli přizpůsobit, například doplnit znalostní otázky nebo otázky v cizím jazyce.

Konkrétní příklady uvádíte ve svém produktovém videu, ještě pod starou značkou e-jobin. Respondenta nakonec hodnotíte procentuálně a slovně. Už jste narazili na nějakého člověka, který měl každou měřenou kompetenci skoro nebo zcela 100%?

S takovými případy se moc nesetkáváme. Procentuální výsledky korespondují s normálním rozložením vlastností v populaci, takže čím blíže jsme extrémům, tím jsou vzácnější. Může se ale stát, že hodnotíme zrovna ty kompetence, v nichž účastník exceluje, zatímco jeho rezervy se nacházejí mimo posuzovanou oblast.Pod značkami e-jobin a Ycluster už byly prostřednictvím videa diagnostikovány tisíce lidí.

Jde o vaši vlastní psychologickou metodu, nebo jste se inspirovali odjinud?

S videodiagnostikou jsme přišli jako s alternativou ke klasickému osobnímu interview. Odráží principy kompetenčního interview, behaviorálního interview, situačního interview... Stejné psychologické poznatky a principy se používají například i v assessment centrech.

Vybavuje se mi seriál Lie to Me, v češtině uváděný pod názvem Anatomie lži. Geniální psycholog tam neomylně odhaluje lidské emoce a pohnutky podle mimiky nebo gest. Ale předpokládám, že jde jenom o filmovou fikci…

My se v 90 % zaměřujeme na obsah sdělení. Rozebíráme a vyhodnocujeme odpověď po odpovědi, nakolik koresponduje s měřenou kompetencí. Cílem je nejvyšší prediktivní validita, takže na základě toho jsme schopni nejlépe předpovídat budoucí pracovní chování daného člověka.

Do procesu hodnocení vstupuje také dynamika projevu a neverbální komunikace. Ta je pro nás přídatnou informací o kontextu – s jakou emocí člověk odpovídá. (O nonverbální komunikaci a gestech, která se objevují v pracovním prostředí, jsme psali zde.)

Takže jestli chápu dobře, videoformát slouží k tomu, aby respondent neměl čas něco předstírat – aby odpovídal spontánně - ale výsledky jsou postavené na měřitelných faktech, nikoli na pocitech.

Fakta jsou zásadní. Ve videointerview člověk reaguje bezprostředně, bez předchozí přípravy. A jelikož je před kamerou, tak vidíme, zda je obsah jeho verbální odpovědi v souladu s jeho neverbálním projevem.

Takhle může vypadat výstupní zpráva vypracovaná na základě videodiagnostiky. Zdroj obrázku: Your Solution s.r.o.

Nastala doba kariérního rozvoje

Kdo je váš typický zákazník?

Typickými zákazníky jsou obchodní společnosti o stovkách zaměstnanců. V portfoliu máme různorodé firmy – například také výrobní a technicky orientované, působící třeba v odpadovém hospodářství.

A jde jim spíš o výběr nových zaměstnanců, nebo třeba o posouzení toho, nakolik je kdo kompetentní pro kariérní postup?

Tuto metodu jsme vyvinuli primárně pro výběr nových zaměstnanců, ale tehdy ještě byla situace na pracovním trhu jiná, na jedno volné místo připadalo více kandidátů. V poslední době výrazně stoupá poptávka po mapování potenciálu a rozvoji stávajících zaměstnanců. Takže oba účely se začínají vyvažovat.

Chtěl někdo vaši metodu použít, aby vybral zaměstnance, které naopak propustí?

Zatím jsme se nesetkali s takto formulovanou poptávkou. Ale někteří zákazníci umožňují svým zaměstnancům, se kterými jsou už dohodnutí na odchodu, aby touto diagnostikou zjistili svůj potenciál. Člověk tak získává určitý servis navíc - zpětnou vazbu, která může být cenná pro jeho další kariéru nebo pro přípravu na výběrové řízení jinde.

Když oslovujete potenciální nové zákazníky, narážíte na nějaké obavy?

Nejčastější obava, se kterou se setkáváme, vyplývá z předpokladu, že se uchazeči nebo zaměstnanci nebudou chtít nahrávat. Tuto obavu však téměř vždy dokážeme rozptýlit. Případů, kdy se uchazeči nebo zaměstnanci nechtěli nahrávat, jsou totiž jenom jednotky procent – a v takových situacích se lze domluvit jinak, třeba na tradičním pohovoru.

Kandidáti, zvláště pokud jsou ještě zaměstnaní jinde, naopak videointerview vítají, protože jej mohou absolvovat večer nebo o víkendu, místo aby si museli brát dovolenou a cestovat na osobní schůzku během pracovního dne.

Působíte jenom v tuzemsku, nebo máte klienty taky v zahraničí?

V zahraničí máme klienty zatím jenom na Slovensku, jde o pobočky firem, se kterými spolupracujeme na území České republiky. Každopádně aplikaci jsme vyvíjeli tak, aby mohla fungovat nezávisle na státě, od začátku je nejen v češtině a slovenštině, ale taky v angličtině a chystáme další jazykové mutace.

Psychologie zůstává lidskou doménou

Jak jste došli od starších značek, Your Solution a e-jobin, až k současnému Ycluster?

S kolegou Janem Kubou jsme nejdříve podnikali jako OSVČ, pod hlavičkou Your Solution. Od roku 2013 existuje naše firma Your Solution s.r.o., která dělá řadu věcí: klasickou psychodiagnostiku, pohovory, assessment centra, rozvojové programy, školení HR, koučování a taky jsme vyvinuli aplikaci na videodiagnostiku e-jobin. Tomu všemu jsme nyní dali souhrnný název Ycluster, abychom vystupovali jednotně. Jde o klastr psychologických služeb, který zahrnuje všechno, kde se protíná psychologie a práce. Počáteční „Y” symbolizuje řecké písmeno Ψ (psí), což je mezinárodně uznávaný znak pro psychologii.

Jako spoluzakladatele uvádíte ještě Petra Kadlece...

Já a Honza jsme jednatelé od počátku Your Solution. Petr, již pod značkou Ycluster, zastřešuje kontakt s klienty a zároveň se podílel na technickém vývoji aplikace pro videodiagnostiku, který zajišťují ještě další tři lidé. Spolupracujeme také s psychology, kteří nám zakázkově vyhodnocují videa nebo vedou kurzy. Celkově máme v týmu do deseti lidí.

Do jaké míry vaše diagnostika funguje automatizovaně – a do jaké míry závisí na vaší lidské psychologické práci?

Na lidské práci závisí vyhodnocování odpovědí. Aplikace nám zjednodušuje veškerou agendu kolem: přípravu otázek pomocí databáze, automatické výpočty kvantitativního hodnocení, srovnávání účastníků, výstupní zprávy se automaticky generují ve formátu PDF, zaměstnavatelé si mohou bezprostředně přehrávat videa, spravovat projekty… Lidská práce je ta psychologická.

Máme v plánu, že budeme hodnocení odpovědí zjednodušovat pomocí dalších technologií. V minulosti jsme dokonce spolupracovali s AI Startup Incubatorem, měli jsme externího kolegu – specialistu na umělou inteligenci, ale potřebovali jsme navíc ještě investici, kterou se nám nepodařilo získat. Takže plán na automatizaci si necháváme do budoucna a nyní se věnujeme stávajícím zákazníkům.

Co kdyby vás nějaký potenciální investor oslovil teď?

Záleželo by na konkrétních podmínkách. Když byla tato otázka aktuální, byli jsme ochotní popustit podíl do nějakých 15 %, ale protihodnota by neměla spočívat jenom ve finanční investici, chtěli bychom i něco navíc – zázemí, know-how, kontakty...

Ve svém blogu citujete studii BBC, podle které mají psychologové velkou šanci, že ještě dlouho jejich práce nebude převzata roboty. Nesměřuje však Ycluster opačným směrem? Pokud byste videodiagnostiku naprosto automatizovali, o svoji současnou práci by mohla přijít řada firemních psychologů a personalistů...

Já jsem v podobných predikcích celkem opatrná. Každopádně i na automatizaci psychologické práce by se pravděpodobně dlouhodobě musela podílet řada psychologů. A čistě automatizovaný výstup - například nějaký hrubý screening – by měl kvalitativní rezervy, které lze doplnit precizní lidskou psychologickou prací.

Šetří statisíce korun

Inovativní metodou Yclusteru lze podle spolumajitele Jana Kuby ušetřit statisíce korun. „Mohu jmenovat i konkrétní příklady: Jedním z našich dlouhodobých zákazníků je společnost MultiSport Benefit s.r.o., kde se nám podařilo část náborového procesu nahradit videodiagnostikou,” uvádí. „Stejně tak pravidelně využíváme video při analýzách rozvojových potřeb týmů, se kterými poté pracujeme. Na podobné cestě jsme i ve společnosti Suez, která se zabývá zpracováním odpadů,” pokračuje Jan Kuba.

Úspory vznikají například díky přesnějšímu náboru (přijatý nováček pravděpodobněji zůstane a uspěje), cílenému vzdělávání (plošná školení nebývají úplně efektivní), digitalizací (odpadají zbytečné osobní schůzky) nebo outsourcingu celého personálního oddělení. Základní cena za videodiagnostiku jedné osoby přitom činí 2 000 Kč bez DPH. „Při větším rozsahu spolupráce je kusová cena nižší," říká Jan Kuba.

A jak prosperuje samotný autor videodiagnostického nástroje? „Obecně je firma Your Solution s.r.o. v růstové fázi, takže se nám každý rok daří vyrůst na cca dvojnásobek obratu roku předchozího,” prozrazuje Jan Kuba. „Nicméně co se videodiagnostiky týče, tam jsme pořád ve startupové fázi, rosteme úplně z nuly, takže obraty jsou nyní ve vyšších řádech milionů. V loňském roce jsme byli poprvé v drobném zisku. V tomto roce očekáváme čistý zisk na úrovni přibližně půl až milionu korun,” dodává Jan Kuba.

Autor: Petr Woff
Fotografie: Your Solution s.r.o.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
SJ Ads
Přečtěte si dále
Související témata: Osobnosti, Startupy, Technologie
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články