V Česku vznikne Digitální regulatorní sandbox. Má podpořit startupy a spin-offy
V Česku by ještě letos měl být k dispozici digitální regulatorní sandbox. V EU sandbox zaměřený na fintech vznikl loni. (Vizualizace: Dall-E)

V Česku vznikne Digitální regulatorní sandbox. Má podpořit startupy a spin-offy

1. dub 2024 Ondřej Černý 4 min

Ještě během prvního pololetí letošního roku by v Česku měl vzniknout institut, který podpoří inovativní společnosti. Škála podpory má mít nejrůznější podobu od poradenství až po technické testování inovativních produktů. Digitální regulatorní sandbox spustí agentura CzechInvest ve spolupráci s univerzitami a fintechovými asociacemi.

Projekt už dostal zelenou od vlády, která na návrh Ministerstva průmyslu a obchodu vytvoření Digitálního regulatorního sandboxu schválila. Projekt má za cíl podpořit rychle rostoucí společnosti v oblasti finančních inovací a decentralizovaných technologií.

Aby mohly malé a střední podniky úspěšně zavádět nové fintechové technologie v souladu s českými i evropskými regulatorními požadavky, potřebují své produkty a služby důkladně otestovat. Naším cílem je jejich inovace co nejvíce podpořit, proto spustíme speciální platformu, takzvaný sandbox, který startupům a spin-offům umožní nové inovativní produkty rozvíjet, experimentovat s nimi a ověřit si, jestli jejich řešení budou splňovat příslušné legislativní podmínky, “ konstatoval ministr průmyslu a obchodu Jozef Síkela.

Ministr Jozef Síkela si od projektu slibuje zvýšení konkurenceschopnosti českých startupů. (Foto: Starostové a nezávislí)

Díky projektu by se mělo podnikatelům pomoci snížit počáteční náklady a zvýšit jejich konkurenceschopnost v mezinárodním prostředí. Sandbox navazuje na projekt Technologické inkubace, prostřednictvím kterého agentura CzechInvest podporuje řadu inovativních oblastí, jako jsou kosmické technologie nebo umělá inteligence.

Sandbox by měl firmám umožnit ověřit si u nových technologií a produktů, zda splní všechny regulatorní požadavky. Jednou z prvních oblastí, kde se v Evropské unii i globálně tento projekt úspěšně realizuje, je oblast finančních a decentralizovaných technologií. Příkladem může být EU Blockchain Regulatory Sandbox, který zřídila Evropská komise. I proto se v první fázi český sandbox tematicky zaměří na oblast fintech.

PŘEČTĚTE SI: Startup Qeedio zajišťuje plynulý chod firemních IT procesů. Na problém upozorní ještě dříve, než vůbec nastane

Zájemci tak díky tomu budou moci zjistit, jaké jsou na ně kladeny kladeny regulatorní požadavky. Budou se tak moci připravit na příslušné řízení o povolení k činnosti, pokud je vyžadováno. Následně mohou být zkušenosti využity i v dalších oblastech, na které regulace postupně dopadá. Postupně se ke konzultacím a expertní pomoci s regulací i byznysovým modelem přidá i technologická část pro testování samotných produktů v kontrolovaném prostředí před jejich nasazením na trhu.

Projekt je součástí Národního plánu obnovy (NPO) pod názvem „Digitální regulační pískoviště v souladu s prioritami EU“ (překlad obecně užívaného termínu regulatorní sandbox). Rozpočtování investice je postavené na obdobných principech, jaké jsou běžné v dalších zemích EU (např. v Rakousku), kdy se vynaložené náklady rozpočítávají na jednotlivé podpořené firmy – účastníky sandboxu.

Většina prostředků tak bude poskytnuta na služby podnikatelům a zřízení technického testovacího prostředí. Konkrétní částka se bude odvíjet od projektu, který předloží agentura CzechInvest s partnery do výzvy vypsané Ministerstvem průmyslu a obchodu. Investice bude plně hrazena z prostředků NPO. Její maximální alokace činí 150 milionů korun.

Konkrétní nastavení a spuštění sandboxu je obsahem první fáze realizace projektu. Bude tedy obsahem žádosti, kterou předloží agentura CzechInvest společně s partnery. Předpokládáme, že fungování bude obdobné jako u jiných úspěšných sandboxů v zahraničí, kde se inspirujeme. Snažíme se projekt nastavit tak, aby co nejvíce pomohl podnikatelům, samozřejmě v rámci toho, co nám umožní zejména evropská legislativa,“ říká Petr Očko, vrchní ředitel sekce digitalizace a inovací MPO a pověřený ředitel agentury CzechInvest.

Přípravné práce na projektu podle Petra Očka probíhají již delší dobu. (Foto: Ministerstvo průmyslu a obchodu)

V druhé realizační fázi půjde o program, do kterého mají být vybrány vysoce inovativní firmy, kterým budou poskytnuty různé formy podpory od komplexního a nezávislého poradenství, přes právní konzultace v nově regulovaných oblastech nejen na finančním trhu, až po technické testování inovativních produktů.

Regulatorní sandbox vnímáme jako vhodný nástroj, který bude motivovat ke vzniku nových společností v oblasti FinTech a DLT (technologie distribuovaných záznamů, pozn. red.), a tím k rychlejšímu rozvoji inovací v oblasti finančních služeb v České republice,“ uzavírá ministr financí Zbyněk Stanjura, jehož resort se na přípravě sandboxu vedle Ministerstva průmyslu a obchodu také podílí.

PŘEČTĚTE SI: Díky CzechInvestu získalo investici 27 procent jím podpořených startupů

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Technologie
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články