AI vs. analytici: GPT-4 je ve finančních prognózách lepší než lidé
Chcete zbohatnout? S využitím AI je to více pravděpodobné. (Foto: Pixabay)

AI vs. analytici: GPT-4 je ve finančních prognózách lepší než lidé

5. čvn 2024 Ondřej Černý 4 min

Finanční svět je na prahu nové éry díky pokročilým technologiím umělé inteligence. Model GPT-4 od OpenAI totiž přináší výrazné zlepšení do oblasti finančních prognóz. Nejen, že je schopný analyzovat finanční data s vysokou přesností, ale také dokáže generovat ziskovější obchodní strategie než analytické týmy složené z finančních odborníků.

Výzkumníci Alex G. Kim, Maximilian Muhn a Valeri V. Nikolaev, kteří působí na Booth School of Business Chicagské univerzity, se ve své studii zaměřili na schopnost multimodálního jazykového modelu GPT-4 vytvořeného společností OpenAI analyzovat standardizované finanční výkazy a předpovídat budoucí zisky firem. A výsledky jsou fascinující.

Ukazují, že model GPT-4 dosáhl úspěšnosti 60 procent při použití metody tzv. „řetězení myšlenek“ (Chain-of-Thought), což je výrazně více než 53% úspěšnost u lidských analytiků ve stejném časovém období. Tento rozdíl je zvláště pozoruhodný vzhledem k tomu, že GPT-4 pracoval pouze s číselnými daty, bez přístupu k širšímu kontextu nebo „měkkým“ informacím, které často využívají lidští analytici.

Predikce umělé inteligence, která disponuje například údaji s informacemi z účetní závěrky, je úspěšnější než v případě analytiků. (Repro: Financial Statement Analysis with Large Language Models)

GPT-4 exceluje díky své schopnosti rychle a efektivně zpracovávat obrovské množství dat a rozpoznávat vzorce. Tato schopnost mu umožňuje generovat přesné predikce, které mohou mít významný dopad na investiční strategie. Výzkumníci také vytvořili interaktivní aplikaci, která demonstruje schopnosti GPT-4 při analýze finančních výkazů. Tato aplikace je přístupná s předplatným ChatGPT Plus a umožňuje uživatelům zpracovávat finanční dokumenty krok za krokem a předpovídat budoucí výkonnost firmy.

Přínosy pro investiční strategii

Jedním z nejzajímavějších zjištění studie je, že investoři využívající předpovědi GPT-4 mohou dosáhnout vyšších výnosů při nižším riziku. Tento poznatek naznačuje, že velké jazykové modely by mohly hrát klíčovou roli v budoucích investičních rozhodnutích a strategiích.

Výzkumníci se dále zaměřili na to, jak GPT-4 dokáže generovat užitečné předpovědi o budoucí výkonnosti společnosti na základě analýzy číselných dat. Tento přístup ukazuje, že GPT-4 má potenciál nejen nahradit, ale také doplnit práci lidských analytiků tím, že poskytuje rychlé a přesné analýzy, které mohou být využity při rozhodování na finančních trzích.

Zatímco GPT-4 v určitých oblastech překonává lidské analytiky, studie také zdůrazňuje potenciál pro synergii mezi lidskými analytiky a velkými jazykovým modely. GPT-4 přináší největší přidanou hodnotu v situacích, kdy lidským analytikům chybí kontext nebo jsou předpojatí. To naznačuje, že budoucnost finanční analýzy by mohla spočívat ve spolupráci mezi lidmi a umělou inteligencí, kde by každý využíval své jedinečné schopnosti.

GPT-4 se ukazuje být velmi efektivní v predikcích zisků malých nebo ztrátových společností, kde často lidským analytikům chybí potřebné informace nebo je obtížně zpracovávají. Tento model tedy nejen doplňuje práci analytiků, ale v některých případech může být nepostradatelným nástrojem pro zlepšení přesnosti a rychlosti finanční analýzy.

PŘEČTĚTE SI: Investoři by měli vsadit na ChatGPT. Díky analýze titulků zpráv předvídá sentiment lépe než tradiční modely

Překonávání tradičních metod

GPT-4 ale podle vědců z Chicagské univerzity není pouze nástrojem pro predikci zisků. Nabízí také výrazný posun ve způsobu, jakým můžeme využívat umělou inteligenci pro komplexní analýzu finančních dat. Tradiční metody, jako jsou logistická regresní analýza nebo specifické neuronové sítě, mají své limity a často se spoléhají na historická data, která nemusí vždy přesně předpovídat budoucí trendy. GPT-4 však díky své schopnosti učit se z obrovského množství dat a rozpoznávat vzorce v reálném čase nabízí přesnější a aktuálnější predikce.

Pro lidské analytiky tato technologická revoluce znamená podle autorů studie nejen výzvy, ale i nové příležitosti. Namísto toho, aby viděli GPT-4 jako hrozbu, mohou jej využít jako nástroj, který jim umožní soustředit se na složitější a strategičtější úkoly. Tím, že GPT-4 převezme rutinní a časově náročné analýzy, mohou se analytici věnovat hlubšímu porozumění trhům a klientům.

V kvalitě a přesnosti předpovědí AI lidské analytiky překonává. (Repro: Financial Statement Analysis with Large Language Models)

Širší využití GPT-4 a podobných modelů v oblasti finanční analýzy může mít dalekosáhlé ekonomické dopady. Přesnější predikce zisků a lepší investiční strategie mohou vést k efektivnějším trhům a vyšším výnosům pro investory. Zlepšená schopnost předvídat ekonomické trendy může navíc pomoci firmám lépe plánovat a přizpůsobit své strategie měnícím se podmínkám na trhu.

Přestože je GPT-4 již nyní schopen poskytovat výjimečně přesné a hodnotné analýzy, budoucnost této technologie slibuje ještě větší pokroky. Další generace jazykových modelů by měly být schopny integrovat ještě širší spektrum dat, včetně sociálních médií, zpráv a dalších zdrojů, čímž poskytnou ještě více komplexní a přesný obraz finančního zdraví a výkonnosti firem.

Studie z Chicagské univerzity jasně ukázala, že velké jazykové modely jako GPT-4 mají potenciál výrazně změnit způsob, jakým se provádí finanční analýza. Přesná predikce zisků a schopnost generovat hodnotný analytický vhled činí z GPT-4 mocný nástroj pro investiční rozhodování. A nejen pro ně.

PŘEČTĚTE SI: Potvrzeno. Umělá inteligence zvyšuje produktivitu. I v oddělení zákaznických služeb

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Technologie
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články