PRÁVNÍ RÁDCE: Na co si dát v době krize pozor při uzavírání smluv

PRÁVNÍ RÁDCE: Na co si dát v době krize pozor při uzavírání smluv

Redakce 12. kvě 2020 3 min

Epidemie koronaviru běžný život Čechů ochromila, ale nezastavila. Patříte-li k těm, kteří potřebují v současné krizi řešit uzavírání smluv, tady je několik důležitých věcí, na které byste měli myslet. Podělíme se s vámi i o vzorovou doložku smlouvy, která se bude hodit!

Článek připravila v rámci partnerství právní společnosti Frank Bold Advokáti, s.r.o.

Mohu koronavirus považovat za nepředvídatelnou skutečnost?

Pokud v těchto dnech uzavíráte smlouvu, pandemie koronaviru již není nepředvídatelnou událostí. Doporučujeme proto upravit dnes již předvídatelné okolnosti, které mohou ohrozit dodávku vašeho zboží či služeb a smluvně podchytit specifika spojená s pandemií. S obchodními partnery se například předem domluvte na rizicích, která dnes již můžete předpokládat, například to, že jim nemůžete zaručit včasnou dodávku zboží. Věnujte také pozornost co nejpreciznějšímu zformulování rizik, které vy a váš obchodní partner ponesete. Vyhnete se tak potenciálním problémům.

Na co dalšího byste při uzavírání smlouvy měli myslet?

  • lhůta pro dodání zboží / splnění služby - je nutné předvídat okolnosti způsobené krizovými opatřeními, která mohou tuto lhůtu ovlivnit včetně omezení dopravy, uzavření hranic, přetížení poštovních služeb aj.
  • (ne)převzetí rizika změny okolností - rozmyslete si, zda se ve smlouvě zavážete k tzv. převzetí rizika změny okolností ve smyslu § 1765 odst. 2 občanského zákoníku. V takovém případě pak při změně okolností nemáte právo vyvolat jednání o smlouvě, jak stanoví § 1765 odst. 1 občanského zákoníku
  • (ne)omezení výše náhrady škody - potřeba je také promyslet, zda budete chtít omezit nebo dokonce vyloučit povinnost nahradit škodu v případě jejího způsobení, a to například vyloučení náhrady škody způsobené porušením povinností právě z důvodu omezení vyplývajících z nouzových opatření apod.
  • výše a podmínky pro aplikaci smluvních pokut při porušení smlouvy - tedy zda se smluvní pokuta uplatní i na porušení povinností v důsledku pandemie, trvání nouzových opatření apod.

Pomůže mi doložka vyšší moci ve smlouvě?

Máte ve smluvní doložce uvedenou vyšší moc (vis maior) jako součást balíčku závěrečných ustanovení? Vyšší mocí je nepředvídatelná, neovlivnitelná událost, které nešlo zabránit a která je nezávislá na osobě, jež se jí dovolává. Z tohoto hlediska lze obecně považovat současnou koronovirovou pandemii za případ vyšší moci.

Ve smlouvách často bývá upraveno, co se vyšší mocí rozumí a jak je v takových případech třeba postupovat. Pokud vás vyšší moc opravňuje k nedodání plnění, můžete podle této doložky postupovat. Pokud není doložka vyšší moci konkretizována ve smlouvě, postupujte podle obecných ustanovení občanského zákoníku.

V případě, že vám ze smlouvy plyne nějaká povinnost, kterou na základě opatření v souvislosti s koronavirem nebudete moci splnit (např. při nařízení o uzavření provozoven), může druhé ze smluvních stran vzniknout nárok na náhradu škody. Škodu však nemusíte uhradit v případech, pokud splníte určité zákonné podmínky, tzv. liberační důvody.

Může koronavirus vést ke snížení či zvýšení dohodnuté ceny?

Ano. Pandemie koronaviru může být důvodem pro snížení nebo naopak zvýšení dohodnuté ceny, ovšem jen v případě, že jste smlouvu uzavřeli v době, kdy nebylo možné příchod takto rozsáhlé pandemie a jejích důsledků předpovídat. Riziko změny okolností v takovém případě nese strana, která se tomu smluvně zavázala.

Následná nemožnost plnění: Kdy se na ni mohu odkázat?

Výjimečně mohou závazky ze smlouvy zaniknout z důvodu následné nemožnosti plnění (§ 2006 a následující občanského zákoníku).

Následná nemožnost plnění pomůže například dodavatelům, kteří se zavázali dodat např. zdravotnický materiál, u něhož stát dočasně zakázal distribuci soukromým subjektům. Závazek v takovém případě zaniká a strany mají povinnost si vrátit již poskytnutá plnění, tedy zejména uhrazenou zálohu.

Pozor na to, že následná nemožnost plnění neosvobozuje od plnění tam, kde je objektivně možné závazek splnit, jen bude potřeba využít subdodavatele, dodat zboží později nebo jej získat podstatně dráž - tam je možné maximálně upravit cenu.

Vzorová doložka pro smlouvy v době pandemie

Nevíte si rady se smlouvou a nechcete nic podcenit? V poradně Frank Bold naleznete bezplatnou vzorovou doložku pro smlouvy uzavírané v době koronavirové pandemie, kterou připravili právníci Frank Bold.


Právní podpora Frank Bold
Bezplatnou online právní podporu spustil Frank Bold s cílem zmírnit dopady pandemie koronaviru a krizových opatření. Podpora funguje na principu shromažďování právních dotazů a odpovědí na ně. Nejčastější otázky jsou i s odpověďmi zařazeny do databáze na webu. Na to, co je trápí, se můžou ptát občané, podnikatelé i zástupci měst a obcí. Momentálně tým právníků zodpověděl téměř 1800 dotazů.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
SJ Ads
Přečtěte si dále
Související témata: Kancelář
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články