Menu z popelnic. Díky datům víme, jak se bude produkce odpadu vyvíjet
Foto: Pixabay

Menu z popelnic. Díky datům víme, jak se bude produkce odpadu vyvíjet

16. úno 2023 Ondřej Černý 4 min

V popelnici řada věcí svou pouť končí. Ale právě v nádobách na směsný odpad začalo dobrodružství badatelů z VUT v Brně, na jehož konci je unikátní software a webová aplikace TiramisO, s jejíž pomocí je možné připravovat odpadové plány na úrovni jak celého státu, tak jednotlivých obcí.

Na začátku celého projektu byla řada otázek. Jak se v Česku třídí odpad? Je to dostatečné? Kolik je ve směsném odpadu recyklovatelných materiálů? Nejen tyto, ale ještě spoustu dalších otázek si kladli odborníci ze strojní fakulty VUT. Aby se mohli přiblížit odpovědi na jakoukoli z nich, museli se do obsahu odpadových nádob pořádně ponořit. Tři roky proto zkoumali jejich obsah.

Měření spočívalo v ručním třídění vzorků o objemu jeden metr krychlový na přibližně 40 sledovaných skupin odpadu. Zkoumání probíhalo v různých regionech, mimo jiné i v Brně, v Praze a na Vysočině,“ konstatoval Jiří Gregor z Ústavu procesního inženýrství VUT, který terénní práce po celém Česku koordinoval.

Možná trochu překvapivě jednoduše analyzovatelná byla ta místa, kde lidé příliš netřídí. „Jejich vzorek byl plný plastu, plechovek, papíru, skla nebo například kapslí od kávy, což se poměrně snadno analyzuje. Těžší byly vzorky u poctivějších občanů, kde se objevovalo trochu bioodpadu v kombinaci směsi všeho možného,“ doplnil Gregor.

S matematikou na odpadky

Když měli vědci k dispozici tato vstupní data, mohli se pustit do dalších kroků. Vypracovali certifikovanou metodiku prognózování odpadů a na jejím základě vytvořili software TiramisO, který z výsledků předchozích let odhaduje budoucí množství jednotlivých druhů odpadů. Data o odpadech a informace získané z rozborů komunálního odpadu vstupují do matematického modelu a TiramisO spočítá, jak se bude vyvíjet množství komunálních odpadů v dalších letech. Ať jde o odpad komunální, stavební nebo třeba zdravotnický.

Zároveň vědci vytvořili ještě druhou certifikovanou metodiku, která je zaměřená na rozbor komunálního odpadu. Má pomoci přesněji zjistit, jak lidé skutečně třídí a kolik recyklovatelných materiálů zbytečně a chybně končí v nádobách na směsný odpad.

Laicky bychom řekli, že jsme vytvořili návod, podle kterého se bude při analýzách jednotně postupovat, aby byly výsledky srovnatelné a zejména opakovatelné,“ řekl vedoucí výzkumného týmu VUT Martin Pavlas.

Pomocí stanovení složení směsného komunálního odpadu díky naší metodice je také možné zjistit procentuální zastoupení materiálových složek v odpadu. Díky tomu budeme mít odpověď na to, jak občané třídí a kolik recyklovatelných materiálů stále ještě zbytečně končí v černých popelnicích,“ doplnil ředitel odboru odpadů Ministerstva životního prostředí (MŽP) Jan Maršák.

Jednotně a lépe

Právě pro potřeby resortu novinka vědců z Brna v rámci projektu Prognózování produkce odpadů a stanovení složení komunálního odpadu vznikla. Software TiramisO na základě matematického modelu předpoví produkci odpadů na dalších deset až patnáct let. Navíc ještě nabízí různé scénáře předpokládaného vývoje. Oproti minulým letům jde o výraznou změnu, protože prognózování produkce odpadů v České republice nefungovalo na jednotném základě. Různost přístupu k předpovědím tak často vedla k tomu, že součet za jednotlivé obce nebo kraje neodpovídal výsledku za celou republiku.

Nejnižší územní jednotkou, pro kterou umíme udělat predikci, jsou takzvané obce s rozšířenou působností. Těch je v republice 206, dále 14 krajů a také máme prognózy za celou Českou republiku. Vyvinuli jsme matematický model, který dokáže zpracovat velké množství dat za všechny tyto jednotky a současně rozlišuje široké spektrum různých typů odpadu,“ popsal Pavlas.

Webovou aplikaci bude moci využít kdokoli. I když při aktualizaci dat bude výpočet nové prognózy trvat v řádu hodin až dnů, uživatele tento proces nijak reálně nezasáhne. Software bude na webu zobrazovat vypočtené výsledky během několika sekund. Uživatel si bude moci zobrazit a exportovat výsledky predikce a scénářů vytvořených MŽP pro zvolený druh, skupinu odpadu a území.

Výstupy prognostického modelu nemají být přínosné pouze pro ministerstvo nebo samosprávy. „Očekáváme, že predikce budou zajímat i investory nebo firmy, které se zabývají zpracováním odpadů,“ řekl náměstek ministra životního prostředí Petr Hladík.

Konec skládkování jako příležitost

Zohlednění pohledu firem je důležité proto, že v roce 2030 má v České republice skončit skládkování odpadu. Ten by měl být poté využit jako druhotná surovina, případně energeticky. Zatím v Česku nejsou pro zbytkové, materiálově nevyužitelné odpady dostatečné zpracovatelské kapacity, například v podobě zařízení pro energetické využití odpadů, která dokáží jinak nevyužitelný odpad proměnit v energii.

Druhou velkou výzvou jsou vytříděné odpady, které zatím dostatečně nevyužíváme pro výrobu nových materiálů. Konkrétně u plastu je míra využití poměrně nízká a je závislá na samotném materiálovém složení konkrétního výrobku či obalu. Z obsahu žlutého kontejneru se materiálově využije jen třicet až šedesát procent. Vše samozřejmě závisí na aktuálním vývoji na trhu a na poptávce po druhotné surovině,“ zdůraznil Martin Pavlas z VUT.

Finanční a další důsledky, které budou přechod z lineárního na cirkulární hospodářství v Česku doprovázet, budou vědci řešit v projektu CEVOOH (Centrum odpadového a oběhového hospodářství), na kterém se podílí konsorcium osmi špičkových výzkumných organizací a univerzit.

V rámci realistického scénáře MŽP očekává nárůst produkce komunálních odpadů do roku 2035 až na 6,6 milionů tun. Optimistický scénář resortu předpovídá vrchol produkce komunálních odpadů v roce 2028 následovaný mírným poklesem na 6,2 milionů tun v 2035.

PŘEČTĚTE SI: Odpad z 3D tiskáren nebude končit ve spalovnách. Zaměří se na to nové centrum v Liberci

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Technologie
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články