Velkým firmám vzrostou kvůli ESG povinnosti. Pro všechny představuje šanci na větší ziskovost
foto: Unsplash

Velkým firmám vzrostou kvůli ESG povinnosti. Pro všechny představuje šanci na větší ziskovost

3. led 2023 Ondřej Černý 4 min

Rok 2023 je teprve na začátku. Pro OSVČ se zavádí tři pásma paušální daně, o polovinu se snižuje pokuta za pozdní podání kontrolního hlášení, zároveň se prodlužuje lhůta pro jeho podání. A daňové milostivé léto od 1. července do 30. listopadu 2023 umožní zbavit se daňových nedoplatků. Tím ale změny nekončí. Chystají se i v oblasti společenské odpovědnosti firem.

Jak budou vypadat konkrétně zatím není zcela jasné, protože jejich konkrétní podobu bude Evropský parlament schvalovat letos na jaře. Zatím jsou k dispozici pouze jednotné standardy pro podávání zpráv firem o udržitelnosti (směrnice CSRD). Tato směrnice zavede v Evropské unii konkrétní standardy, na jejichž základě budou podniky reportovat o pozitivních i negativních vlivech své činnosti na životní prostředí i společnost. Součástí nové povinnosti budou také informace o ESG rizicích a možnostech ovlivňujících dlouhodobou udržitelnost jejich podnikání. Referovat budou muset i o svých strategiích k dosažení, případně zlepšení udržitelnosti vlastní činnosti.

ESG (environmental, social and corporate governance) se zatím v České republice přímo týkalo je přibližně dvaceti velkých korporací. S evropskou směrnicí bude o ESG, souboru hodnot, které by měly být součástí podnikání, za rok 2024 v Česku poprvé reportovat více než tisíc společností. Popisovat budou například to, jak se jim daří snižovat emise skleníkových plynů, zapojovat do pracovního procesu lidi s nejrůznějším typem postižení, jaká mají zavedena opatření proti násilí a diskriminaci na pracovišti nebo to, jak firma spravuje své vztahy s komunitou, na kterou má její provoz dopad.

Lokálně a udržitelně

Může to vypadat tak, že jde pouze o povinnosti, jež se dotknou velkých firem. Ale díky tomu, co v sobě ESG nese, jde zároveň o podnikatelskou příležitost pro minimálně desetitisíce společností. A to i těch nejmenších, jež se nenachází v centru byznysového dění. Aby velké konglomeráty splnily ESG cíle, budou muset například ve výrazně větší míře než dosud preferovat lokální a menší dodavatele.

Zkušenost z praxe popsala Laura Mitroliosová, spolumajitelka CIRA Advisory, poradenské společnosti zaměřující se na oblast cirkulární ekonomiky a udržitelnosti. „Příkladem může být výběrové řízení na dodavatele kávy u našeho klienta, které jsme revidovali tak, aby splňovalo principy udržitelnosti. Tendr na dodavatele kávy se týkal celého korporátu a součástí výběrového řízení bylo například vybrat takového dodavatele, který eliminuje jednorázové obaly,” uvedla s tím, že velké nadnárodní společnosti už aktivně komunikují téma udržitelnosti do dodavatelského řetězce.

Zároveň ale Mitroliosová uvádí, že téma je už dnes byznysově zajímavé i pro malé a střední firmy. „Podniky, které se adaptují na ESG požadavky v předstihu, budou mít konkurenční výhodu v podobě lepší pozice v tendrech velkých firem nebo veřejných zadavatelů,” zdůrazňuje.

Investujte, vyděláte

Důraz na udržitelnost a lokálnost až donedávna evokoval vyšší náklady a z toho plynoucí nižší zisk. Nemění se však jen témata a potřeby rezonující v rámci společnosti, ale také náhled na to, jak je příklon k ESG byznysově přínosný. Z aktuální studie PwC Global Investor Survey vyplývá, že 72 procent zástupců českých investičních společností je přesvědčeno o tom, že sázka na „zelené“ firmy zvýší jejich výnosy. Uvažují tak, že pokud se společnosti budou měnit způsobem, který zvýší jejich udržitelnost, projeví se to v budoucnosti pozitivně i v jejich výnosech. A to dle ESG partnera PwC Česká republika Jana Brázdy „...logicky přiláká další investory. Ty firmy, které zareagují včas, zapracují ESG do svých strategií a budou tyto strategie důsledně dodržovat, na tom v dlouhodobém horizontu vydělají.“

V době značné nejistoty vyplývající z nadstandardně vysoké inflace, války na Ukrajině a propukající další vlny epidemie covidu v Číně, může být překvapivé, že pouze 31 procent českých investorů není ochotno vzdát se kvůli ESG části svých zisků a není ochotna akceptovat nižší míru návratnosti investice. Naopak 41 procent je připraveno se části svých zisků kvůli ESG vzdát. Dvě třetiny investorů také zdůrazňují, že společnosti by se měly zabývat problematikou ESG, i když to povede ke krátkodobému poklesu zisku. Pouze 14 procent investorů takové tvrzení odmítá.

Postoj firem k ESG se mění také s nástupem generace Z na pracovní trh. Zástupci mladší generace považují přístup firem k udržitelnosti za jeden z důležitých faktorů proto, zda do firmy nastoupit. Jak vyplynulo z Deloitte Sustainability action report, zaměstnavatelé jsou si toho dobře vědomi. Sázka na ESG dle 52 procent z nich získá a udrží talenty, o něž firma stojí. Zároveň díky tomu počítají se zvýšenou efektivitou a návratností investic (52 procent) a budování důvěry mezi jednotlivými stranami (51 procent).

Odolnost a růst zelených investic

Že je sázka na ESG nejen hodnotovou volbou, ale racionálním byznysovým rozhodnutím, které nese investorské výsledky, dokazuje i zpráva investiční společnosti Morningstar. Celková aktiva v globálních udržitelných fondech klesla z 2,28 bilionu dolarů v červnu 2022 na 2,24 bilionu dolarů na konci září 2022. Jde o pokles o 1,6 procenta oproti poklesu celkového trhu o 7,5 procenta. Zelené a udržitelné fondy se tak ukazují jako odolnější než zbytek trhu. A přestože z dlouhodobého hlediska zatím zelené investice nejsou ve srovnání s těmi do „špinavých“ oborů tak ziskové, investoři stále více od firem vyžadují informace o tom, jak se do jejich podnikání propisuje ESG.

Možnost investovat do portfolií, která zohledňují zásady společenské odpovědnosti a udržitelnosti, svým klientům nabídly i české investiční platformy Portu nebo Fondee. Ukázalo se, že o je o tento typ investice mezi drobnými investory zájem. Po spuštění možnosti investovat u Fondee do ESG fondů si dle spoluzakladatele platformy Jana Hlavsy ESG portfolio založilo 60 procent nových klientů. Ke konci roku 2022 pak ESG strategii volilo 75 procent klientů Fondee.

PŘEČTĚTE SI: Nevinné lži, menší zlo či absence důkazů. S důrazem na životní prostředí narůstá fenomén „greenwashingu“

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Eko, Kauzy
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články