Konec překřikování v kočárkárně a garáži. Sousedé.cz chtějí přivést vlastníky bytů do 21. století

Konec překřikování v kočárkárně a garáži. Sousedé.cz chtějí přivést vlastníky bytů do 21. století

26. bře 2021 David Budai 6 min

V Česku je momentálně na 65 tisíc bytových společenství (SVJ), která mají stejné starosti, povinnosti i problémy. Kdyby se alespoň třetině z nich podařilo prodat službu zajišťující jim lepší fungování nebo komunikaci členů, mohl by to být slušný byznys. To si řekli Tomáš Síkora a Tomáš Holomoucký, kteří se rozhodli revitalizovat původní komunitní portál Sousedé.cz.

Jak to chodí na schůzích společenství vlastníků, si dokáže představit téměř každý, ať už na základě zkušenosti vlastní, zprostředkované přes přátele nebo nově také českým filmem Vlastníci. Je to tak trochu karneval názorů, požadavků, stížností a očekávání. A mnohdy ve všech těch hlasech zaniká to podstatné – co je potřeba v domě opravdu zařídit, opravit, domluvit nebo zaevidovat.

Z tohoto informačního chaosu a nepřehlednosti by jednotlivá SVJ rádi vyvedli Tomáš Síkora a Tomáš Holomoucký, a to díky projektu Sousedé.cz. Tento nově restartovaný komunitní portál pro vlastníky, nájemníky a správce bytů má už svou historii, v minulosti ho vlastnila například Hypoteční banka a plánovala ho využít hlavně k získávání nových klientů.

Pod taktovkou dvou nových majitelů se mají Sousedé.cz stát sofistikovanou službou, která už nebude jen místem pro výměnu názorů, ale platforma, která jednotlivým SVJ pomáhá s hlídáním katastru nemovitostí, insolvenčního rejstříku, exekucí, hlášením závad a revizí vybavení domu. Platforma výborům zkrátka „hlídá záda“, aby se nedostaly do potíží. Nově také nabízí členům online hlasování „per rollam“, což je nepochybně velkým přínosem pro současnou nepříznivou dobu, kdy jsou osobní setkání omezená. (Ostatně shromáždit dostatek členů, aby bylo shromáždění usnášeníschopné, bývalo docela náročné už před pandemií.)

Vize dvou Tomášů

Dva Tomášové, Síkora a Holomoucký, kteří se poznali při studiu na vysoké škole, jsou z jistého pohledu trochu netypičtí startupisté. Oba už letos oslavili padesátku a mají za sebou velké manažerské zkušenosti. Síkora působil jako ředitel České asociace pojišťoven a dnes řídí společnost zabývající se softwarem pro distribuci finančních produktů. A Holomoucký přes 15 let šéfuje české pobočce nadnárodní logistické firmy.

Vedle přátelství a podobné profesní cesty je pojí také osobní zkušenost se správou nemovitostí i to, že si vyzkoušeli funkce ve výborech SVJ. A možná právě tato (nepříliš dobrá) zkušenost je vedla k tomu, že spojili síly a vrhli se do kultivace zdejšího „bytového“ schůzování. Kromě toho, že chtějí učinit přítrž nepřehledné komunikaci přes e-maily nebo domovní nástěnky, mají v plánu z projektu Sousedé.cz vybudovat funkční byznys.

A podle prvních čísel to nevypadá špatně. Od převzetí v roce 2018 získali 2000 registrovaných domů, a tedy 45 tisíc aktivních uživatelů. Od listopadu loňského roku svou službu pro SVJ zpoplatnili a za pět měsíců se jim podařilo „překlopit“ do placené verze 250 domů. Při ceně 15 korun za jeden byt a s dalšími doplňkovými placenými službami tak bez aktivního marketingu zatím dosahují měsíční obrat v řádu nižších stovek tisíc korun. A už během letoška chtějí získat 3000 platících domů.

Moderní rozhraní a praktické funkce. I to je cesta, jak nalákat nová platící SVJ.

O fungování portálu a dalších plánech v rozhovoru pro StartupJobs Newsroom hovoří Tomáš Síkora.

Jakou má portál Sousedé.cz historii a kdo ho nyní vlastní?

Doména Sousedé.cz byla registrována původními zakladateli v roce 2003, od nichž v roce 2013 získala web Hypoteční banka s cílem vytvoření leadů pro hypoteční financování. V roce 2018 od banky portál koupila společnost Mangrove Holdings, jejími vlastníky jsou Tomáš Holomoucký, Tomáš Síkora, SEBRE Holding, Naptison a Jan Kubíček. První dva jsou současně výkonnými partnery projektu.

Jak se po prodeji portál proměnil, na koho nyní cílí a co nabízí?

Sousedé.cz byl historicky především komunitní web s omezenou ambicí řešit problematiku správy domu a potřeb výborů, vlastníků bytů nebo správců. Naší ambicí je samozřejmě zachovat a posílit jeho komunitního ducha, ale především nabídnout zajímavé uživatelské funkce pro řešení provozních potřeb každého domu, jeho statutární správy a propojení s jednotlivými správci. Příkladem jsou funkce jako on-line hlasování, hlídání exekucí a insolvencí, sdílení dokumentů a aktivit domu, hlášení závad, právní servis pro výbory a mnoho dalších.

V neposlední řadě nabízíme přístup přes bezplatnou mobilní aplikaci a příjemné intuitivní prostředí pro správu libovolného počtu bytů vlastníků. K tomu všemu je k dispozici i tržiště, které umožňuje poptat služby a produkty související s bydlením. Nezapomínáme ani na vzdělávání a poskytování aktuálních informací přes publikaci článků v našem magazínu.

Koho chcete oslovovat?

V zásadě je portál přehledným prostorem pro řešení potřeb a požadavků souvisejících se správou bytového domu. Řeší potřeby vlastníků – zejména přístup k informacím, jednoduchou on-line komunikaci nebo kontrolu nad správou majetku, a dále pomáhá statutárním orgánům SVJ jednodušeji a efektivně řešit jak zákonné, tak věcné potřeby správy. A v neposlední řadě nabízí správcům moderní klientskou zónu jako platformu pro efektivnější a levnější komunikaci s jednotlivými SVJ.

Snažíme se propojit komunikaci mezi majiteli bytů, výborem a správcem domu a udělat ji co nejjednodušší a kdykoli dosažitelnou. Tím se z pasivního seznamu vlastníků stává aktivní komunita lépe spravující svůj majetek. Proto jsme nezůstali jen u desktopového řešení, ale máme i mobilní aplikaci.

Jak je nastaveno financování? A plánujete vstup dalších investorů?

Do nedávné doby jsme provoz a rozvoj portálu financovali výhradně z kapitálu investorů, tedy společnosti Mangrove Holdings. Pro dalšího potencionálního investora máme ještě alokovánu část podílů k prodeji, ovšem budeme si vybírat. Do projektu bychom rádi získali nejen finanční zdroje na rozvoj, ale také strategického partnera.

Kdo vám za služby platí?

Od listopadu 2020 jsme službu zpoplatnili částkou 15 korun na byt a postupně konvertujeme trial verze registrovaných domů do placených služeb. Dlouhodobě bez marketingových aktivit se nám registruje přibližně 80 domů měsíčně a počet registrovaných už překročil 2000 domů. Celkový počet uživatelů portálu překročil 45 tisíc.

Jak zíkáváte nové zákazníky?

Nejdeme jen „pasivní“ cestou akvizice. Od února postupně zahajujeme spolupráci i se správci, od kterých očekáváme registrace domů na našem portálu. V průběhu letošního roku by to mělo být v řádu tisíců SVJ.

Mnozí ze správců velmi rychle pochopili výhody spolupráce. Není těžké si rovně pro jednotlivá SVJ spočítat, že symbolický poplatek za službu se jim obratem vrátí v podobě úspor například při organizování schůzí. V neposlední řadě jde o komfort a časovou úsporu při správě domu.

Tomáš Síkora, jedna z hlavních tváří projektu.

Je současná pandemie pro rozvíjení aktivit projektu přínosná, když je omezeno osobní scházení členů bytových společenství?

Právě pandemie ukazuje, jak je potřebné mít digitální cesty pro plnění nejen provozních potřeb, ale i zákonných povinností SVJ. Každé SVJ má zákonnou povinnost alespoň jednou ročně hlasovat o důležitých bodech. Stává se však, že se celá organizace shromáždění musí pro neusnášeníschopnost opakovat, a to nejen v období nouzového stavu, což má samozřejmě své náklady časové i finanční.

Portál Sousedé.cz umožňuje pohodlné online hlasování vlastníků přes web odkudkoli, kdykoli a za zlomek nákladů. Pokud se lidé nemohou vídat, pak je on-line komunikace jedinou efektivní cestou k vyřešení takových potřeb. Samozřejmě to platí i mimo pandemii. Film Vlastníci všem v humorné nadsázce jasně ukázal realitu schůzí a efektivitu docílení výsledku. S naší službou a aplikací tohle nikdo zažívat nemusí.

Jaké jsou plány na rok 2021 a na další roky?

Naším cílem je v tomto roce získat portfolio 3000 předplatitelů SVJ z celkového počtu 65 tisíc v České republice. Dlouhodobá ambice v horizontu pěti let je mít uživatele z 20 % všech SVJ v ČR.

Jak velký je momentálně tým Sousedé.cz?

Náš tým dnes tvoří mimo leadery z řad akcionářů také 15 kolegů a externích spolupracovníků. Samozřejmě s rozvojem portálu a jeho služeb a počtu zákazníků počítáme s adekvátním růstem i v této oblasti.

Foto: Archiv projektu Sousedé.cz

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
SJ Ads
Přečtěte si dále
Související témata: Osobnosti, Startupy, Technologie
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články