Na AI transformaci je připravena méně než polovina českých firem
(Repro: Deloitte)

Na AI transformaci je připravena méně než polovina českých firem

29. dub 2024 Ondřej Černý 5 min

České a slovenské firmy čelí potížím při integraci umělé inteligence a nastavování spolupráce mezi lidmi a technologiemi. Klíčovou roli má do budoucna hrát představivost a další dovednosti, které však u zaměstnanců posiluje jen necelá polovina z nich.

Rychlý vývoj v oblasti umělé inteligence odhaluje neschopnost organizací představit si nové možnosti spolupráce mezi lidmi a technologiemi. Dochází tak k nárůstu významu lidských schopností, jako jsou zvědavost, empatie a kreativita. Aby firmy uspěly v rychle se měnícím prostředí, musí tyto soft skills u svých zaměstnanců cíleně rozvíjet.

Chápou to i české a slovenské společnosti. Drtivá většina z nich (89 procent) považuje rozvoj představivosti za důležitý, a v tříletém časovém horizontu jej hodnotí jako druhý nejdůležitější trend z hlediska dopadu na fungování jejich organizací. Ovšem pouze necelá polovina z nich (43 %) skutečně v této oblasti podniká nějaké konkrétní kroky. Vyplývá to z analýzy Trendy v oblasti lidského kapitálu 2024 poradenské a technologické společnosti Deloitte.

Globálního průzkumu trendů v oblasti lidského kapitálu se zúčastnilo rekordních 14 000 pracovníků z různých odvětví a sektorů v 95 zemích světa. V České republice a na Slovensku se průzkumu zúčastnilo celkem 330 respondentů, z nichž téměř tři čtvrtiny představovali zástupci HR funkcí. Svůj názor celkově vyjádřilo 60 % manažerů a vyšších pozic, přičemž 14,6 % respondentů tvořili výkonní ředitelé a členové představenstev.

PŘEČTĚTE SI: Zaměstnanci jako Ferda Mravenec. Šéfové ví, že definice pozic neodpovídají realitě, vyplývá z Deloitte průzkumu

Podporujte představivost

V rozvíjení představivosti i dalších soft skills se společnosti setkávají s překážkami jak na straně zaměstnanců, jako jsou neporozumění tématu či neschopnost se soustředit, tak také v podobě nedostatku zdrojů a investic. Porozumění tématu jako jeden ze zásadních problémů globálně považuje za problematické více než třetina dotázaných (34,7 %), lokálně je pak toto číslo ještě vyšší (40,8 %).

Aby organizace deficit představivosti odstranily, je nezbytné, aby se trvalý rozvoj lidských schopností stal jejich strategickou prioritou. Klíčové lidské schopnosti je možné kultivovat pouze v prostředí, které podporuje spolupráci, zvědavost a experimentování. K tomu mohou vést různé cesty - změna firemní kultury, úprava vize či zaměření v rámci vzdělávání a rozvoje. Pracovníci zase musí přijmout to, že se budou muset neustále učit novým věcem a přizpůsobovat se tomu, jak technologie mění jejich pracovní role a způsoby práce.

Role umělé inteligence a schopnost společností využít nové možnosti spolupráce mezi lidmi a technologiemi bude do budoucna klíčovým faktorem úspěchu. Firmy, které úspěšně integrují prvky umělé inteligence do svých procesů a služeb, mohou získat konkurenční výhodu na trhu. AI může zefektivnit procesy, zlepšit produkty i služby a poskytnout firmě lepší pozici ve srovnání s konkurencí,“ říká Zuzana Kostiviarová, expertka na Human Capital společnosti Deloitte.

V době obrovského rozmachu disruptivních technologií je představivost zásadním klíčem k úspěchu. (Repro: Deloitte)

Chybí peníze

Organizace v současné době rychle rozvíjejí sadu svých digitálních nástrojů a aplikací, aby dosáhly transformačních obchodních a zákaznických výsledků. Technologie zároveň představují také obrovskou příležitost pro jednotlivce a mohou jim výrazně pomoci zvýšit jejich výkonnost. Výrazným pomocníkem jim v tom jsou AI nástroje, jako je generativní AI, digitální dvojníci či rozšířená a virtuální realita.

Technologie tak pomáhají zlepšit a usnadnit lidem jejich práci. A i když jde v posledních letech o velmi výrazný trend, tak více než třetina českých a slovenských respondentů (36 %) vidí jako největší překážku v jeho praktickém využití nedostatek zdrojů či investic. Je to o sedm procent firem více, než je tomu na globální úrovni.

Rychlost disruptivních změn vytváří svět s rostoucí nepředvídatelností a složitostí. Nové způsoby práce, které se objevují zdánlivě v reálném čase, přinášejí řadu složitých otázek. Podle výzkumu je pro více než tři čtvrtiny pracovníků (76 %) důležité, aby jim jejich organizace pomohla představit si, jak se jejich práce může v budoucnu změnit, ale méně než polovina z nich (43 %) uvádí, že jim v tom jejich organizace skutečně pomáhá.

Technologie postupně prostupují všechny sféry lidské činnosti. Firmy se musí držet v obraze technologického dění kontinuálně, ale zároveň nezapomínat na své nejcennější agenty – zaměstnance. Cílem je umožnit lidem technologie chápat, kompetentně využívat a mít je plně pod kontrolou – nikoli naopak. Exponovat zaměstnance různým novým technologickým trendům a umožnit jim pracovat s nejmodernějšími nástroji by tedy mělo být základem moderní zaměstnanecké strategie a investic,“ myslí si Jakub Hrdina, Immersive Technology Manager Deloitte.

Klíčová role důvěry

Mezi tři nejdůležitější faktory, které budou mít letos největší dopad na jejich úspěch, řadí firmy rovněž důvěru a transparentnost. Za důležité je považuje 92,3 % respondentů z českých a slovenských firem, a dokonce 96,7 % globálních respondentů. V případě krátkodobého výhledu tří let však u českých a slovenských respondentů důležitost tématu důvěry a transparentnosti klesá až na šesté místo z původního třetího. Za dvě hlavní překážky bránící v řešení daného tématu čeští a slovenští respondenti označili „Neschopnost se soustředit – příliš mnoho změn či jiných neodkladných potřeb“ a „Interní překážky“ (např. organizační struktura, kultura).

Společnosti by měly svým zaměstnancům po důkladném zvážení zpřístupnit informace o prioritách a cílech vedení. Sdílet by s nimi měly i finanční a operativní data týkající se chodu firmy, proces rozhodování vedení společnosti nebo způsob, jakým se rozhoduje o odměnách a o dalších tématech týkajících se pracovníků. Bez těchto komplexních změn k dosažení důvěry ze strany zaměstnanců nedojde,“ uzavírá Kostiviarová.

Důležitým tématem pro firmy i jejich zaměstnance je transparentnost. Často ji ale problematizují interní překážky. (Repro: Deloitte)

PŘEČTĚTE SI: Ztráta motivace či vyhoření. Noční můry HR manažerů zahání investice do duševního zdraví zaměstnanců

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Průzkumy
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články