Studenty lákal obor herního vývoje, tak jim ho v Brně otevřeli. Reportáž z jediné státní školy herního designu
Střední škola umění a designu v Brně jako první a zatím jediná státní škola nabízí maturitní vzdělání v oblasti herního designu. (Foto: SSUD Brno)

Studenty lákal obor herního vývoje, tak jim ho v Brně otevřeli. Reportáž z jediné státní školy herního designu

18. bře 2023 Natálie Vopařilová 7 min

Česká herní studia, ve světě proslulá tituly jako je například Mafia, Kingdom Come nebo Euro Truck Simulator, by měla mít mezi uchazeči o stále vznikající pracovní pozice konečně i kvalifikované krajany. V Česku se totiž otvírají nejen vysokoškolské, ale už i středoškolské obory, které se herním vývojem zabývají. Abychom zjistili, jak vzdělávání v tomto specifickém oboru probíhá, navštívili jsme Střední školu umění a designu v Brně, která jako první a doposud jediná státní škola takové vzdělání nabízí.

Ačkoliv je poptávka po kvalifikovaných vývojářích opravdu vysoká, prvním impulsem byl zájem takzvaně z druhého břehu. „Učil jsem obor motion design, v rámci kterého jsme se často dotýkali tématu herní tvorby. Studenti projevili zájem o důkladnější vzdělání v této oblasti, v reakci na něj jsme spolu s mým kolegou Ondřejem Klusem založili klub herní tvorby, volnočasový kroužek,” vzpomíná na zrod oboru majoritní učitel game artu Filip Dufka.

„Shodou okolností v té době byl uzavřen obor restaurování keramiky, o který nebyl mezi uchazeči dostatečný zájem, a naskytla se tak skvělá příležitost posunout naší ambici z roviny volnočasového kroužku na nový středoškolský obor,” pokračuje. Obor byl otevřen na podzim 2021, aktuálně má dva ročníky. „Vznik takového oboru je pro mě úspěchem na osobní rovině, sám bych ho rád studoval,” usmívá se muž, který zastává roli pedagoga na Střední škole umění a designu v Brně již sedmým rokem.

Původně vyučoval předměty v rámci oboru motion design, kterých se, po rozhodnutí založit obor game art, vzdal, aby mohl nasbírat zkušenosti z praxe. To mu umožnil částečný úvazek na pozici technického grafika ve studiu Hangar 13, který vykonával v posledních dvou letech.

Nápad otevřít zbrusu nový obor získal ze strany vedení podporu. „Trvalo nám několik měsíců připravit výuku tak, aby fungovala na půdě střední školy a studenty připravila jak na pokračování na vysokou školu, tak na praxi v herním studiu. Plán jsme diskutovali s pedagogy obdobných oborů na jiných středních a vysokých školách i s odborníky z branže. „Naším cílem bylo k výuce přistupovat progresivně, tak, jak se na moderní obor vznikající v 21. století sluší a patří, komentuje Dufka.

Vedoucím oboru je Ondřej Klus, který je původním vzděláním a povoláním filmař. Jeho vášeň pro výuku započala, když vedl filmařské kurzy. Později získal příležitost vyučovat hodiny v rámci oboru motion design na Střední škole umění a designu v Brně, kde se potkal s Filipem Dufkou a na podnět studentů společně založili obor game art. Jako vedoucí oboru se stará o pedagogický proces žáků a vytváření kvalitního prostoru pro vzdělávání. Ve svých hodinách používá zkušenosti z práce narativ designéra v brněnském herním studiu Ashborne games.

Zakladatelé oboru game art Filip Dufka (vlevo), Ondřej Klus (vpravo). (Foto: SSUD Brno)

Jeden počítač nám stačit nebude, pane řediteli

Prozatím 26 studentů má k dispozici ateliéry v odděleném sektoru budovy střední školy na Francouzské ulici v Brně. První místnost je vybavená vším, co studenti potřebují k výrobě deskové hry, jež je jejich prvním půlročním projektem, kterému se v rámci svého čtyřletého maturitního studia věnují. „Při tvorbě deskové hry si žáci osvojí základní herní mechaniky a to bez nutnosti znalosti programování. Potřeba je ale manuální zručnost a preciznost, bylo tu prolito už mnoho potu a slz,” směje se Dufka. „Nejoblíbenějším prostorem je herna, kde se mohou studenti seznámit s celou řadou známých herních titulů,” otevírá následně dveře z kuchyňky do fialově osvětlené místnosti vybavené pohovkou a konzolemi.

„Kouzla se pak dějí ve dvou počítačových učebnách, jedné pro individuální a druhé pro týmovou práci. Pro studenty je tu k dispozici dohromady 26 počítačů, každý je vybaven dvěma monitory a kreslícím tabletem,” popisuje pedagog.

Řádně vybavit učebny byl ten nejtěžší oříšek k rozlousknutí. „Ačkoliv vedení školy bezvýhradně podpořilo vznik moderního oboru s progresivní osnovou, zařídit odpovídající vybavení se ukázalo být problémem. Původně jsme měli mít k dispozici pouze jeden počítač,” směje se Dufka. „Na to jsem nepřistoupil a hledal jsem způsoby, jak vybavení zafinancovat. Se spolkem Herní Klastr (sdružení aktérů herního průmyslu v Brně, poznámka redakce), jehož jsem členem, jsme vytvořili projekt Centrum herního vzdělávání, který zafinancoval kraj. Ačkoliv hlavním cílem bylo získat prostředky na vybavení učeben, rozhodli jsme se využít jeho přesahu a zpřístupnit herní vzdělání i pro širokou veřejnost.”

Součástí vzdělání je hry nejen vytvářet, ale i hrát. (Foto: SSUD Brno)

Centrum herního vzdělávání aktuálně nabízí členství v herním klubu pro žáky druhého stupně základních škol, organizuje třikrát do roka game jamy (víkendová setkání, v rámci kterých vznikají hry, poznámka redakce.), spravuje portál chcidelathry.cz, sdružuje učitele a tvoří metodiku.

V dalším poschodí školy se pak nachází takzvaná game design místnost, ve které studenti vymýšlí a prototypují své hry. Jedná se o modulární učebnu, kterou lze jednoduše přestavět na přednášky, práci v týmech nebo individuální práci. Žáci zde mají k dispozici výkonné notebooky.

Když jde teorie ruku v ruce s praxí

Přijetí ke studiu je podmíněno složením úspěšné talentové zkoušky. Ta probíhá ve dvou částech. V první odevzdají uchazeči o studium domácí práce a dostanou za úkol vypracovat zadání tří výtvarných úkolů. Letos se jednalo o kresbu portrétu podle živého modelu, návrh vizuálu hracích karet a tvorba drobné digitální hry. V druhé části musí uchazeči uspět ve všeobecném testu a zúčastnit se pohovoru s komisí.

Výuka je založena na práci na půlročních projektech, které si studenti, na základě referencí představených vedoucím, sami vymýšlí. „Cílem je tvořit hry. Naši první studenti mají v polovině druhého ročníku jednu deskovou hru a dvě digitální,” zdůrazňuje učitel. Studenti na projektech mohou pracovat jednotlivě, nebo v týmech.

VIDEO: Point-and-click adventura Chroma od Jan Huga Ronovského.

Hra Chroma. (Foto: SSUD Brno)

Práce studentů je možné si prohlédnout na webu školy. Zaujmout může například počítačová point-and-click adventura Chroma od Jan Huga Ronovského nebo desková hra Ostrov Wight od Marie Kuklíkové, Lindy Cáchové, Vítka Jáchyma.

Protože má každý projekt má svá vlastní specifika, je k výuce přistupováno individuálně a studenti se učí přesně ty dovednosti, které potřebují k tomu, aby svůj projekt dotáhli do zdárného konce.

Učitelé jednotlivých relevantních oborových předmětů mají společnou učební osnovu, která reaguje na fázi, ve které se zrovna nachází projekty studentů. Jedná se o předměty výtvarná příprava, game art, game design a technologie. V průběhu čtyřletého studia jsou všem odborným předmětům v součtu věnovány téměř tři čtvrtiny hodin. „Vyhovuje mi kreativní svoboda a možnost práce v týmech, když se mohu věnovat té roli, která mě nejvíce baví. V mém případě je to hlavně vizuál jako celek,” hodnotí výuku Tobiáš Musil, student druhého ročníku.

Desková hra Ostrov Wight je prací studentů prvního ročníku. (foto: SSUD Brno)
(foto: SSUD Brno)

Absolventi oboru mají být teoreticky i prakticky vybaveni na tři možné scénáře. Za prvé: pokračování ve studiu na vysoké škole. „Jsme si vědomi aktuální omezenosti výběru. Věříme ale, že se nabídka vyšších a bakalářských oborů, třeba s pomocí Centra herního vzdělávání, rozšíří,” komentuje Dufka. Za druhé: obsazení pracovních pozic v už existujících herních studiích. „Už prvním ročníku měli naši studenti praxi ve studiu, konkrétně v Ashborne Games. Jedna naše studentka tak dokonce získala možnost práce na částečný úvazek,” tvrdí pedagog.

V nejideálnějším případě by pak měl být student by měl připraven i na otevření vlastního studia. „Pro třetí ročníky máme připravené hodiny, které mají žáky naučit, jak založit vlastní firmu a vymyslet fungující produkt,” uvádí Dufka.

Absolventi základních škol mohou, mimo oboru na Střední škole umění a designu v Brně, studovat herní design ještě na jedné ze soukromých škol, a to na Střední škole uměleckomanažerské v Brně a Střední škole umělecké a grafické v Jihlavě. Zájem o obor dokazují i čerstvě vznikající obory na vysokých školách, v posledních třech letech byly například nově otevřeny magisterské programy na Univerzitě Tomáše Bati ve Zlíně nebo Filmové a televizní fakultě Akademie múzických umění v Praze.

PŘEČTĚTE SI: Legendární Mafia se dočkala očekávané příběhové modifikace. Odhaluje minulost hlavních postav

Natálie Vopařilová

Ačkoliv se věnuje zejména audiovizuální tvorbě, k psaní měla vždycky blízko. Zajímají ji zejména témata týkající se virtuálního světa a designu. Ráda cestuje, hraje hry a poslouchá hudbu.

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Gaming
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články