Jak se naučit ovládat umělou inteligenci, umět s ní pracovat a jak je to s otázkou etiky? I o tom byl AI Restart 2023
Konferencí provázel moderátor Michael Koch. (Foto: www.airestart.cz)

Jak se naučit ovládat umělou inteligenci, umět s ní pracovat a jak je to s otázkou etiky? I o tom byl AI Restart 2023

4. čvc 2023 Kamila Gottsteinová 10 min

Vzhůru za Restarty! Jeden sál, jeden line-up, 12 přednášek, 14 přednášejících a tři networkingové přestávky. Jak si vedl ChatGPT ve fungování agentur, e-commerce, podnikání nebo zda a jak se řeší autorská práva? Právě to bylo možné se dozvědět na konferenci AI Restart. Akcí, na které se sešli odborníci z oblastí digitálního marketingu, e-commerce a managementu. Patří mezi nejznámější koncepty v daném oboru a hostí řečníky z České republiky i ze zahraničí. Restartů se letos koná devět, tomu právě skončenému dominovala oblast umělé inteligence. Zaměřil se proto na její budoucnost, šetření času nebo změny pracovních povinností. I o tom bude následující report, který také nabídne rozhovor s garantkou programu konference Vendulou Šípkovou.

Jak jsme se už mohli přesvědčit, ChatGPT toho dokáže skutečně mnoho. Na přednášce Petra Koubského, redaktora Deníku N pro vědu a techniku, zaznělo, jakým směrem se bude vývoj umělé inteligence nadále ubírat. „Vývoj nekončí. Odhadněme si sami, co to bude znamenat, když bude pokračovat ještě nějakou dobu. Jak dlouhou dobu bude vývoj tímto tempem pokračovat? Jestli dva roky, tak se změní hodně, protože hodně se změnilo už teď s tím, co máme, ale pořád to bude svět takový, jaký známe. Jestli to bude deset let, tak nezůstane kámen na kameni v oblasti veškerých tvůrčích profesí a kdoví, v čem dalším ještě,“ konstatoval Koubský.

Bleskurychlý nástup velkých jazykových modelů jako ChatGPT a Bing zaskočil podle Petra Koubského úplně všechny. Včetně jejich tvůrců. (Foto: AI Restart)

I když je ChatGPT už dnes silným nástrojem, nedovede zatím vše. Často říká nesmysly. Důvodem je, že není vůbec propojen s vyhledáváním na webu, neumí si ověřit fakta, jen generuje další text. Žádné znalosti ve smyslu faktů nemá. Disponuje pouze mechanismem generování dalších slov, aniž by věděl, co píše. Jen vytváří slovíčka pomocí matematického modelu. Proto není důvod se divit, že občas říká nesmysly.

AI vám přidá práci. Alespoň dnes

Jednou z nepochybných vlastností AI je úspora času. „Důležité je však dělat vědomá rozhodnutí. Nastavit si konkrétní cíle, jasná pravidla hry, mluvit v týmech, vysvětlovat, vzdělávat řízeně a s vlastními pravidly, jak od nynějška budeme s AI pracovat,“ zmínil ve své přednášce Marek Šimkovský, Design Lead v House of Řezáč, když mluvil o rozdílných názorech na AI.

Marek Šimkovský mluvil o tom, jak umělá inteligence změnila marketing i jak se její využití dotýká lidí, kteří v oboru pracují. (Foto: AI Restart)

S jejím příchodem se společnost začala rozdělovat na tři tábory. V prvním jsou lidé přesvědčeni, že je ChatGPT skvělý pomocník, v druhém si zase myslí, že jde o hloupost, která není ničemu prospěšná. Ve třetím táboře se lidé snaží zorientovat a jsou z toho „středně nešťastní“. Do jakého tábora se řadíte vy?

Mezi speakery na konferenci patřili i Zdeněk Pešička, ambasador AI ve společnosti Taste, a David Bureš, jenž v Tastu zastává pozici zástupce SEO Team Leadera. S prvním z nich se zájemci mohli ponořit do světa AI a způsobů jejího využití ve výkonnostním marketingu. Prozradil například, jaké konkurenci čelíme, jak nám zatím ChatGPT pomohl nebo komu zobrazovat reklamy a jak je cílit.

David Bureš společně s Lukášem Kostkou a Vojtěchem Fialou vedl panelovou diskuzi včetně praktických ukázek zaměřenou jak na klasifikaci klíčových slov pomocí AI toolů, tak i na to, jak si usnadnit práci směrem ke copywriterovi či jak urychlit práci při tvorbě článků.

Vše právě uvedené se mohlo odehrát díky garantce programu akce Vendule Šípkové. Proto s ní SJ.News pořídil následující rozhovor.

Jaký je nejlepší postup pro rozvoj týmu v oblasti umělé inteligence?

Vyžaduje správné přístupy a strategie, aby se účastníci nejen naučili nové dovednosti, ale také pochopili, jak tyto dovednosti využít ve své práci. Základem je vysvětlení přínosu AI a důvodů pro její využití. Tento princip platí pro zavádění jakékoliv technologie, ať už je to AI nebo něco jiného. Je třeba lidi motivovat, řádně vysvětlit přidanou hodnotu a ukázat, jak může AI ulehčit jejich práci.

Před zahájením školení je důležité jasně pochopit a definovat si, jak přesně může AI vaší firmě prospět. Prvním krokem by mělo být určení konkrétních případů užití umělé inteligence, které chcete realizovat. Tyto scénáře vám pomohou určit, jaké dovednosti a odborné znalosti budou potřeba ve vašem týmu.

Jsou potřeba ještě nějaké kroky?

Za mě je logickým krokem určit pro každý tým ambasadora AI, který bude mít na starosti zavádění a optimalizaci využívání AI nástrojů na úrovni týmu. Týmy by měly mít přístup k AI aplikacím, což by mělo být zahrnuto do rozpočtu a plánování.

Co je tedy klíčem k úspěchu?

Klíčové je měření výsledků a poskytování zpětné vazby. Pravidelné sledování a analýza výsledků vašich AI projektů jsou nezbytné pro kontinuální zlepšování a úspěch vašeho týmu v oblasti AI.

Důležitá je také kultura neustálého učení a inovací. K tomu je třeba organizovat workshopy a školení, účastnit se konferencí a dalších příležitostí pro profesní rozvoj.

Jaké jsou etické otázky spojené s využitím umělé inteligence v marketingu?

Využití umělé inteligence v marketingu s sebou přináší řadu etických otázek, které musíme pečlivě zvážit. Marketing založený na AI totiž často spočívá v shromažďování a analýze obrovského množství dat o spotřebitelích. To může zahrnovat osobní informace, jako jsou nákupní návyky, preference, demografické údaje a dokonce i online chování. Je zásadní, aby tyto údaje byly shromažďovány a zpracovávány v souladu se zákony o ochraně osobních údajů a s plným souhlasem uživatelů. Systémy AI mohou být velmi komplexní a obtížně pochopitelné pro běžné uživatele.

Může právě ta nevědomost nějakým způsobem uškodit?

Ano, může to vést k neprůhlednosti v tom, jak jsou marketingové výstupy generovány nebo jak jsou osobní údaje používány. Transparentnost a vysvětlitelnost procesů, které AI v marketingu provádí, je klíčová. Spotřebitelé by měli mít jasný přehled o tom, jak jsou jejich údaje využívány a jak AI ovlivňuje marketingové rozhodnutí.

Další důležitou etickou otázkou je riziko předsudků a stereotypů. AI systémy se učí z dat, a pokud tato data obsahují implicitní předsudky nebo stereotypy, mohou je systémy převzít a znásobit. To může vést k neetickému a zkreslenému zobrazování různých skupin lidí v marketingových kampaních.

Etické otázky spojené s využitím AI v marketingu jsou klíčové pro budoucnost tohoto odvětví. Bez pečlivého zvažování těchto otázek by mohlo dojít k porušení soukromí, nedostatku transparentnosti a šíření předsudků a stereotypů. Právě proto je tak důležité, aby se marketingoví odborníci v těchto otázkách vzdělávali a uměli je řešit v rámci své práce s AI.

Jak s etickými výzvami organizace pracují?

Organizace stojí před řadou etických výzev při implementaci a využívání umělé inteligence. Je proto nezbytné, aby měly jasné etické politiky a standardy pro použití AI. Ty by měly zahrnovat principy jako je transparentnost, respektování soukromí, nediskriminace a odpovědnost.

Musí existovat jasné směrnice pro zacházení s daty a využívání AI. Tyto politiky by měly být komunikovány napříč organizací a pravidelně revidovány, aby odpovídaly aktuálním trendům a požadavkům.

Jaký máte názor na investice do vzdělávání a školení pracovníků v oblasti etiky AI?

Firmy by měly svým zaměstnancům poskytnout dostatek informací a vzdělávacích materiálů o etických otázkách spojených s AI. Zaměstnanci by měli být vybaveni nejen technickými dovednostmi, ale také pochopením pro etické implikace práce s AI.

Pro udržení etického standardu je důležité pravidelně provádět revize a audity využívání AI systémů. Tyto revize mohou pomoci identifikovat a řešit potenciální etické problémy. I když je dobré provádět tyto revize interně, doporučuje se také zapojit nezávislé externí strany pro objektivní pohled.

Organizace by také měly být otevřené a transparentní o tom, jak používají AI, a měly by být připraveny nést odpovědnost za svá rozhodnutí a akce. Tato otevřenost a odpovědnost vytváří důvěru mezi firmou a jejími zákazníky a zároveň posiluje její etický profil.

Ve světle těchto doporučení je jasné, že etické výzvy spojené s využitím AI vyžadují kontinuální pozornost a angažovanost ze strany organizací. Ať už se jedná o tvorbu jasných politik, vzdělávání zaměstnanců, provádění revizí, nebo zajišťování transparentnosti a odpovědnosti, práce na etických otázkách v AI by měla být integrovaná součástí organizace a její kultury.

Zvládají organizace výzvy spojené s údržbou a správou umělé inteligence v dlouhodobém horizontu?

Správa a údržba umělé inteligence v dlouhodobém horizontu představují pro mnohé organizace značnou výzvu. Při práci s AI je důležité mít na paměti, že se jedná o dynamickou technologii, která se neustále vyvíjí a mění. Tím pádem strategie údržby a správy AI musí být pružné a schopné se průběžně aktualizovat a přizpůsobovat. S rostoucí závislostí na systémech umělé inteligence je rovněž důležité zajistit, že tyto systémy jsou chráněny před kybernetickými útoky a dalšími potenciálními hrozbami. Bezpečnostní opatření mohou zahrnovat použití šifrování, firewallů a dalších technologií na ochranu dat a infrastruktury.


Jaké jsou klíčové výhody a využití umělé inteligence v oblasti marketingu?

V oblasti marketingu přináší umělá inteligence mnoho klíčových výhod a její využití nabízí široké spektrum možností. Umělá inteligence především dokáže analyzovat obrovské množství dat o zákaznících a jejich chování. Díky tomu jsou firmy schopné nabízet personalizovaný obsah a cílené doporučení, což vede k lepšímu zákaznickému zážitku a vyšší úrovni zákaznické spokojenosti.

Všechny tyto výhody umělé inteligence v marketingu zvyšují efektivitu a přesnost marketingových strategií, zlepšují zákaznický zážitek a pomáhají firmám dosáhnout svých obchodních cílů. Je důležité, aby organizace neustále sledovaly nejnovější trendy a inovace v oblasti AI, aby tak mohly plně využít její potenciál a zůstat v dnešní digitální době konkurenceschopné.

Jaké jsou právní aspekty? Je problémem, pokud autor textu nepřizná, že ho napsal s pomocí ChatGPT?

V rámci využití umělé inteligence v marketingu je třeba dbát na mnoho právních aspektů, zejména pak na dodržování Obecného nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) v Evropské unii. Pokud umělá inteligence zpracovává osobní údaje zákazníků, je naprosto zásadní zajistit, že toto zpracování je v souladu s GDPR. To znamená, že zákazníci musí být informováni o tom, jak a proč jsou jejich údaje zpracovávány, a měli by mít možnost odmítnout zpracování svých osobních údajů.

Jak jsou na tom autorská práva?

Pokud umělá inteligence využívá pro své učení obsah chráněný autorskými právy, například texty z internetu, může dojít k porušení těchto práv. Legislativa Evropské unie se v této oblasti stále vyvíjí a finální podoba pravidel zatím není stanovena.

Pokud se týká použití chatbotů a neuvádění této informace v textu, toto téma je zatím předmětem debat a není jednoznačně právně upraveno. V některých případech může být považováno za klamavé nebo zavádějící, pokud zákazníci nevědí, že komunikují s botem místo člověka.

Bude se to do budoucna měnit?

Ano, generativní systémy umělé inteligence jako je ChatGPT budou muset být podle nových pravidel označeny tak, aby bylo jasné, že obsah byl vytvořen AI.

Jak díky programu, který nabízíte, získají účastníci konkrétní nástroje a know-how pro praktické využití umělé inteligence ve své práci?

Program začíná tím, že se účastníci seznámí se základy umělé inteligence. To zahrnuje pochopení, jak se tato technologie vyvíjí, jak funguje a jak se používá v různých oborech. Tento solidní teoretický základ pak slouží jako základ pro rozvoj praktických dovedností. Jedním z hlavních prvků programu je následná integrace teoretických znalostí do praktických ukázek a reálných projektů. Účastníci mají jedinečnou příležitost uplatnit své nově nabyté znalosti v praxi.

Rozumíme tomu, že každý účastník má své specifické dovednosti a zkušenosti, a proto je náš program navržen tak, aby byl co nejvíce flexibilní. Interně konferenci nazýváme AI od A do Z.

Účastníci se mohou zaměřit na ty oblasti AI, které jsou pro ně nejrelevantnější nebo si zažijí kompletní přehled toho, co je na poli AI děje v různých disciplínách.

Chystáte i jiné akce na toto téma?

Ano, můžete se těšit na množství dalších akcí na toto téma. Již nyní plánujeme další kolo našeho populárního setkání AI Date, a v případě úspěchu, máme v plánu také pokračovat v sérii AI Restart.

Kromě těchto konkrétních akcí máme v plánu rozšířit naši nabídku o školení a workshopy zaměřené na různé oblasti umělé inteligence. Tyto nové formáty jsou navrženy tak, aby nabídly účastníkům ještě hlubší a cílenější pochopení AI a jejího využití ve specifických oblastech.

Dalším krokem v našem plánu je také intenzivní spolupráce s firmami, které mají zájem o poznání a zavedení AI. Naše práce bude zaměřena na na míru vytvořená školení a konzultační služby, které jim pomohou efektivně využívat AI technologie ve své každodenní praxi.

Těšíme se na to, co přinese budoucnost, a jsme připraveni podpořit každého, kdo má zájem lépe porozumět a využívat umělou inteligenci.  V letošním roce pořádá agentura Taste ještě tři Restarty - můžete se těšit na Social, Data a Creative Restart.

Kamila Gottsteinová

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Technologie, Kancelář
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články