Právní koutek: Střežit si duševní vlastnictví se vyplatí. Jak si nenechat ukrást klíčová slova a kdy si dát do názvu symbol ®?
Na duševní vlastnictví si obvykle nemůžete sáhnout, ale bývá tím nejcennějším, co vaše firma má. (Foto: Unsplash)

Právní koutek: Střežit si duševní vlastnictví se vyplatí. Jak si nenechat ukrást klíčová slova a kdy si dát do názvu symbol ®?

2. srp 2022 Redakce 6 min

Duševní vlastnictví (IP, Intellectual Property) je obvykle něco, na co si při podnikání nemůžete sáhnout. Ale paradoxně to bývá tím nejcennějším, co vaše firma má. Podcenit jeho právní ochranu se tudíž nemusí vyplatit. V dnešním díle Právního koutku si představíme, co všechno si můžete chránit a jak. Na praktických příkladech si také ukážeme, jak špatná ochrana vašeho IP majetku může negativně ovlivnit váš byznys.

Právní koutek SJ News vzniká ve spolupráci s eLegal advokátní kanceláří

Proč si právně chránit svou značku?

Začínáte podnikat, budujete povědomí o svých produktech nebo službách, vytvoříte si originální logo, na kterém jste si dali záležet, nebo připravíte skvělou marketingovou kampaň s chytlavým sloganem. Jednoduše investujete hodně síly a peněz do své značky. Pak zpozorujete konkurenční společnost s podezřele podobným sloganem nebo logem. Vaši klienti si kvůli tomu pletou vaše produkty nebo nabízené služby s těmi konkurenčními, méně kvalitními, a vy pak na internetu schytáte negativní recenze. Co teď?

Může se jednat o neoprávněný zásah do práv duševního vlastnictví a nekalosoutěžní jednání, proti kterým se bránit sice jde, ale pokud svou značku nemáte právně chráněnou, celý proces může být poměrně náročný. Proto je dobré podobným situacím předcházet a jít cestou preventivních opatření. Ta vám pomohou vyhnout se případným nákladným sporům a matení zákazníků. Tou nejúčinnější prevencí je registrace ochranné známky.

Své duševní vlastnictví se vyplatí registrovat, pomůže vám to vyhnout se případným nákladným sporům. (Foto: Unsplash)

Ochranná známka je právní nástroj, který značku odlišuje od konkurence a chrání ji před zneužitím. Shodné nebo podobné označení totiž nemůže bez souhlasu vlastníka ochranné známky nikdo jiný používat, a pokud to dělá, s registrací máte případný spor v kapse.

Jako ochrannou známku můžete registrovat název společnosti, výrobku nebo služby, vaše logo (textové, obrazové), slogan, ale třeba i znělku nebo konkrétní barvu.

Proč (ne)používat symboly ® a ™?

Chcete zvýšit lukrativnost své značky? K tomu vám pomůže právě registrace ochranné známky. Díky ní můžete ke značce připojit symbol ® (registrovaná ochranná známka) nebo ™ (trademark – ochranná známka) a všem, včetně vaší konkurence, bude jasné, že jde o právně chráněný brand. Tyto symboly můžete umístit kamkoliv, v praxi se s nimi nejčastěji setkáte v pravém horním rohu chráněného slovního prvku nebo loga.

Ale pozor!  Pokud nemáte dané označení registrované jako ochrannou známku, tyto symboly nepoužívejte. Dopustili byste se totiž nedovoleného klamání spotřebitele.

Ochranné symboly obeznámí okolí s tím, že váš brand je chráněný. Pozor však, abyste je neužili neoprávněně. (Foto: Unsplash)

Nenechte konkurenci zneužívat vašeho úspěchu a dobrého jména

Stalo se vám někdy, že jste zadali do online vyhledávače název své značky a zobrazily se vám reklamy konkurence? Pokud ano, rozhodně teď zpozorněte. Pravděpodobně jste se totiž stali oběťmi velmi oblíbené marketingové praktiky firem, která cílí na klíčová slova (např. právě názvy cizích značek) v PPC reklamě. Váš konkurent si u poskytovatele internetového vyhledávání nastavil klíčová slova typická pro vaši značku nebo produkt a má v plánu si k sobě přitáhnou publikum, které původně chtělo směřovat k vám. Takové jednání si rozhodně nenechte líbit, protože se jedná o nekalou soutěž, proti které se můžete bránit.

Opět zde můžeme zdůraznit výhody ochranné známky, protože pokud máte předmětné klíčové slovo registrované, váš případný spor s takto parazitujícím konkurentem bude mnohem snazší.

Kdo dřív přijde, ten dřív bere”

V začátcích svého podnikání si také nezapomeňte zaregistrovat internetovou doménu ve vámi požadovaném znění. Pokud to neuděláte, mohlo by se stát, že až se k tomu po čase dostanete, doména s názvem vaší společnosti už bude zabraná někým jiným. Nicméně ani v této situaci ještě nemusíte propadat panice. Stále je možné v rámci tzv. doménového sporu uplatnit převod daného doménového jména z jejího současného vlastníka na vás, pokud by se jednalo o nepoctivce. Budeme se opakovat, ale s registrovanou ochrannou známkou je to mnohem snazší cesta.

Získané znalosti, praktické návody nebo zkušenosti jsou také součástí vašeho duševního vlastnictví. (Foto: Unsplash)

Chraňte si své know-how

Vymysleli jste originální algoritmus, který jste vyvíjeli celé měsíce, a bojíte se, že ho zkopíruje vaše konkurence? I tato situace má své řešení. Získané znalosti, praktické návody nebo zkušenosti jsou také součástí vašeho duševního vlastnictví, které byste si jako podnikatelé měli chránit. K tomu, aby jej například vaši dodavatelé, (bývalí) spolupracovníci nebo obchodní partneři nevyzradili, je potřeba s nimi mít uzavřenou tzv. dohodu o mlčenlivosti (NDA). V této dohodě specifikujte určité utajované skutečnosti, o kterých je druhá strana povinna zachovávat mlčenlivost. Za porušení mlčenlivosti si můžete sjednat pokuty. Dejte si však pozor na to, aby vaše dohoda nebyla příliš obecná, mohla by pak být právně nevymahatelná. S ideálním nastavením dohody vám pomůže dobrý právník.

Nepodceňte pracovní smlouvy svých zaměstnanců

Představte si, že jste reklamní agentura a vašemu zaměstnanci se podaří vytvořit unikátní grafický návrh. Těšíte se z velkého úspěchu, jenže za pár měsíců dá tento zaměstnanec výpověď a odejde ke konkurenci. A tam začne používat grafický návrh vytvořený ve vaší agentuře. Má na to právo?

Záleží na znění pracovní smlouvy. Pokud v ní nemá tvorbu grafických návrhů uvedenou jako součást pracovní náplně, neuplatní se automaticky domněnka zaměstnaneckého díla a jako zaměstnavatel k takovému grafickému návrhu nemáte práva, a nemůžete tak udělovat svým klientům ani licenci k jeho používání. Zaměstnanci také mohou někdy bránit dalšímu nakládání s dílem, které vytvořili. Je proto dobré si s nimi vše předem smluvně ošetřit.

Pro externí spolupráce, například s grafiky nebo vývojáři, platí podobná pravidla. K úpravě práv k vlastnictví nebo užití vytvořeného díla v tomto případě poslouží licenční smlouva. Autorská práva byste si také měli vyřešit i v případě, že jste si sami nebo společně s dalšími zakladateli vyvinuli produkt přímo pro svoji společnost. Může to mít do budoucna velký vliv na valuaci vaši firmy v případě vstupu investorů nebo exitu.


A jak jste na tom s ochranou duševního vlastnictví vy?

Teď už víte, na co všechno byste si v souvislosti s IP majetkem měli dát pozor a že je lepší problémům aktivně předcházet než s nimi následně bojovat. Pokud potřebujete odbornou pomoc, ať už s registrací ochranné známky, při sporu s konkurencí nebo si jen nejste jisti, jestli je vaše právní ochrana dostatečná, v advokátní kanceláří eLegal vám se vším moc rádi pomůžeme.

Můžeme vám udělat i tzv. IP SCAN. Ten mohou ve spolupráci s Úřadem průmyslového vlastnictví provádět pouze akreditované osoby. Jedná se o audit, díky kterému zjistíte nedostatky své právní ochrany duševního vlastnictví a dostanete od nás právně správnou strategii ochrany, jakou byste měli do budoucna zvolit.

Autorem článku je právník Tomáš Horáček, který se v eLegal specializuje na právo duševního vlastnictví, softwarové a marketingové právo. Svoji vášeň pro právo, technologie a marketing úspěšně propojuje s online světem a pomáhá startupům nejen s rozjezdem jejich podnikání.

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Kancelář
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články