Měsíčně ušetří týden práce. Technologii healthtechu Datlowe proto pořizují nemocnice nejen v Česku
Technologie Datlowe přináší lékařům úsporu času a nemocnicím nižší náklady. (Foto: Datlowe)

Měsíčně ušetří týden práce. Technologii healthtechu Datlowe proto pořizují nemocnice nejen v Česku

2. říj 2023 Ondřej Černý 4 min

Technologie HAIDI lékařům pomáhá efektivněji monitorovat výskyt nemocničních infekcí. Při jejich detekci měsíčně ušetří týden času a o více než 80 procent zlepšuje přehled o jejich výskytu. I proto si za poslední rok technologii startupu Datlowe pořídilo deset nemocnic v Česku. Využití ale našla také v Rakousku a na Slovensku.

Nemocniční infekce mohou vznikat v rámci poskytování zdravotní péče, například po chirurgickém zákroku. Obvykle bývají spojeny s častými rezistencemi vůči klinicky používaným antibiotikům, a tedy náročnější léčbou. Technologie HAIDI násobně zefektivňuje manuální práci lékařů – tato rizika v nemocnicích odhaluje shromažďováním dat z veškeré zdravotnické dokumentace a za pomoci metody zpracování přirozeného jazyka a strojového učení je interpretuje do podoby možných rizik.

HAIDI umožňuje, aby se lékaři na problematiku nemocničních infekcí více zaměřovali, řešili ji efektivněji a měli o ní maximální přehled. Díky digitalizaci a nástrojům, které umí zpracovat a interpretovat velké množství dat, mohou více času věnovat pacientům,“ říká Jakub Kozák, spoluzakladatel a CEO Datlowe.

Co-founder a CEO Datlowe Jakub Kozák před založením firmy strávil řadu let datovou analytikou, které se věnoval například ve finančním sektoru. (Foto: Datlowe)

Takzvané nozokomiální nákazy jsou infekce vznikající pobytem v nemocničním prostředí. Vyznačují se častou rezistencí vůči širokému spektru antibiotik, a tedy náročnější léčbou. Datlowe se zaměřuje na automatizaci monitoringu tohoto typu infekcí, která lékařům značně zjednodušuje práci, maximalizuje prevenci a v konečném důsledku šetří náklady celého zdravotnického zařízení.

PŘEČTĚTE SI: Datlowe hlásí nového investora. Je jím šéf z Linetu

Čísla letí dolů

I když některé evropské nemocnice vykazují incidenci těchto infekcí v rozsahu jednoho až dvou procent, skutečná incidence je podle Evropského centra pro prevenci a kontrolu infekcí (ECDC) mezi pěti až deseti procenty. Podobnou zkušenost udělala i slovenská síť nemocnic Svět zdraví. Ta po řadu let vykazovala výskyt nemocničních infekcí nižší než dvě procenta. Prevalenční bodové studie, které byly mezi lety 2019 a 2019 provedeny celkem čtyřikrát ale ukázaly, že reálně se výskyt nemocničních infekcí pohybuje v rozmezí 5,5 až 7,5 procenta.

Studie probíhaly napříč všemi sedmnácti nemocnicemi, které Svět zdraví tvoří, a zohlednily zdravotnické záznamy celkem čtyřikrát po 2 500 pacientech. Po zjištění reálné prevalence jsme zavedli opatření, která snížila výskyt nemocničních infekcí o více než procento,“ konstatovala hlavní epidemioložka slovenské sítě nemocnic Svět zdraví Jana Skalová.

Kromě nemocnic Datlowe spolupracuje také s partnery z oblastí vysokého školství a průmyslu. Patří mezi ně třeba Univerzita Karlova, Cluster zdravotnických technologií nebo MedTech Pharma Forum. (Foto: Datlowe)

Síť Svět zdraví si v roce 2022 pořídila pro boj s nemocničními infekcemi technologii HAIDI. Lékaři, kteří mají s jejím používáním zkušenosti konstatovali, že technologie dokáže zpřesnit incidenci výskytu nemocničních infekcí. Potvrzují to i čísla z nemocnice Nové Město na Moravě, kde technologie pomáhá detekovat o více než 80 procent případů infekcí a přiblížit se tak reálnému stavu.

Vyšší incidence se může jevit jako negativní aspekt. Bojovat však můžeme pouze s těmi infekcemi, o jejichž výskytu máme přehled. Věříme, že nám HAIDI pomůže tyto případy nejen snadněji odhalovat, ale i eliminovat,“ přeje si Skalová.

Při inovaci svých produktů tým Datlowe spolupracuje se specialisty, vědci a nemocnicemi. (Foto: Datlowe)

Úspora času i nákladů

Kromě přesnějšího určení rozšířenosti infekcí umí technologie healthtechu Datlowe také ušetřit čas, který lékaři sběru dat o nemocničních infekcích věnují. Z údajů sítě Svět zdraví vyplývá, že jde o úsporu až 60 procent. Jiné vyčíslení nabízejí specialisté v nemocnici Jihlava - v jejich případě využití nástroje HAIDI přináší měsíční úsporu v objemu jednoho pracovního týdne. Tento čas v minulosti věnovali aktivnímu vyhledávání a shromažďování dat.

Díky HAIDI se nám zjednodušilo vyhledávání infekcí ve zdravotnické dokumentaci a zvýšila se výtěžnost jejich sledování. Rovněž byla snížena administrativní zátěž zdravotníků, kteří se touto problematikou zabývají. Dalším benefitem je bezesporu časová úspora, která umožňuje zaměřit se na prevenci vzniku a šíření infekcí spojených s poskytováním zdravotní péče, snížit jejich počet a ušetřit nemalé finanční prostředky,“ doplňuje Petra Vavřinová, vedoucí oddělení ústavní epidemiologie nemocnice Jihlava.

Nejrozšířenější je využití HAIDI v České republice. Aktuálně zde pokrývá čtvrtinu nemocničních lůžek akutní i následné péče. Využívají je i nemocnice v Rakousku a na Slovensku. V letošním roce Datlowe plánuje představit další produkt, který využijí kliničtí farmaceuti.

PŘEČTĚTE SI: Chodí do septimy na gymnáziu, řeší certifikace v USA a jednou chce vrátit to, co získal. Max Klimeš má s HTG medical velké plány

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Technologie, Startupy
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články