Firma sloužící k zajištění financí pro expanzi Rohlíku byla loni ve ztrátě. Pro tuto fázi je to normální, říká investor Rohlíku Matějček
Rohlik sice stále roste, oproti minulosti se ale více zaměřuje na efektivitu (Foto: Rohlik)

Firma sloužící k zajištění financí pro expanzi Rohlíku byla loni ve ztrátě. Pro tuto fázi je to normální, říká investor Rohlíku Matějček

19. kvě 2023 Ondřej Černý 3 min

Společnost Rohlik.cz Finance, která byla založena za účelem vydání dluhopisů, z jejichž výtěžku se financuje expanze Rohlik Group v Česku i v zahraničí nebo plánované akvizice, za rok 2022 skončila ve ztrátě přesahující 173 milionů korun. Bilanční suma firmy dosáhla 2,995 miliardy korun.

Meziročně došlo k nárůstu ztráty. V roce 2021 byla 67 milionů korun. Kumulovaná ztráta se tak ke konci roku 2022 zvýšila na celkových 250,67 mil. Kč. Zároveň firma vykázala záporný vlastní kapitál ve výši 422,293 mil. Kč.

Ztráta je v této fázi přirozená, pro velké finanční skupiny, jakou už Rohlik Group je, je tento způsob financování běžný. Dluh se umoří z budoucího zisku nebo z prodeje akcií,“ říká Tomáš Matějček z Mitonu, který je v Rohlíku investorem.

Na hospodaření Rohlik.cz Finance měla loni dopad úprava emisních podmínek. Jejich součástí bylo navýšení úrokové sazby z 5,5 procenta p.a. na 10 procent p.a. od 1. srpna 2022 a navýšení emise dluhopisů o další jednu miliardu korun, a s tím související prodloužení upisovací doby. Navýšení proběhlo v září 2022 s premiem 0,5 procenta.

Společnost Rohlik.cz Finance byla založená pouze za účelem vydání dluhopisů a následného poskytování vnitroskupinového financování skupině Rohlik. Firma nevykonává jinou podnikatelskou činnost, a nemůže proto z jiných podnikatelských aktivit vytvořit zdroje na splacení dluhů z dluhopisů. Její schopnost plnit dluhy z dluhopisů tak zcela závisí na schopnosti jediného akcionáře, kterým je Rohlik Group. Pro případ neschopnosti dostát závazkům plynoucím z emise dluhopisů je celkový dluh zajištěn akciemi společnosti Rohlik Group.

Klíčovými trhy, na kterých skupina působí, jsou jednotlivé regionální trhy v rámci Evropské unie, zejména Česká republika, Maďarsko, Rakousko a Německo. Dlouhodobě jsou stabilní. Rohlik také nezaznamenal žádný přímý dopad související s ruskou invazí na Ukrajinu, a to ani v podobě poklesu poptávky po svých produktech. Skupina naopak v roce 2022 pokračovala v dalším růstu počtu zákazníků, kdy jich přilákala 1,5 milionu, objednávek (11 milionů) i celkových tržeb (13,5 miliardy korun). V druhé polovině roku 2022 se zaměřila na zvyšování efektivity a ziskovosti na stávajících trzích a částečně odložila plánovanou expanzi na nové trhy.

Ztráta roste

Jak dále z výroční zprávy firmy Rohlik.cz Finance za rok 2022 vyplývá, hospodaření firmy je ztrátové dlouhodobě. Záporný hospodářský výsledek za rok 2020 ovlivnil zejména mimořádný nákladový úrok související s předčasným splacením dluhopisů. Ztráta za rok 2021 byla ovlivněna snížením úrokového výnosu z poskytnutých půjček, kalkulovaného efektivní úrokovou sazbou, z důvodu prodloužení splatnosti půjček do roku 2025. Loni pak došlo k navýšení emise dluhopisů a změně úrokové sazby. Vzniklé transakční náklady dosáhly částky 56 mil. Kč.

Aktuálně má Rohlik.cz Finance vydány dluhopisy v maximální jmenovité hodnotě 3,55 miliardy korun. Splatné jsou k 1. únoru 2026. Od dubna 2021 se s nimi obchoduje na regulovaném trhu Burzy cenných papírů Praha. Ke konci roku 2022 byla celková jmenovitá hodnota všech upsaných dluhopisů 3,28 miliardy korun. Získané prostředky byly využity zejména na nákup akcií společnosti Rohlik Group.

Od roku 2021 má Rohlik uzavřenu rámcovou smlouvu s J&T bankou o obchodování na finančních trzích, která mu umožňuje flexibilní nákup finančních instrumentů snižujících finanční náklady. Jde o měnový SWAP ve výši 500 milionů korun.

PŘEČTĚTE SI: Muž, vysokoškolák, absolvent informatiky. Tak vypadá profil nejčastějšího zakladatele startupu u nás

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Startupy
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články