Medevio digitalizuje komunikaci lékaře a pacienta. Na přetížení zdravotního systému ukázala až pandemie

Medevio digitalizuje komunikaci lékaře a pacienta. Na přetížení zdravotního systému ukázala až pandemie

24. kvě 2022 Barbora Semecká 8 min

Medevio spojuje veškerou komunikaci lékaře a pacienta do jednoho kanálu a sbírá data, která pomáhají zkvalitňovat pacientovu léčbu. O úspěšný start se zapříčinila i covidová pandemie. V tomto roce chce startup navýšit množství klientů a spustit první expanzi.

Medevio je digitální platforma propojující pacienty se zdravotnickými zařízeními, lékaři a dalším zdravotnickým personálem. „Běžný model v Čechách je, že si pacient musí vysedět frontu v čekárně, a to jak u praktického lékaře, tak na urgentním příjmu. Mnoho zdravotnických zařízení se tuto zaběhnutou praxi snaží měnit a my jim poskytujeme digitální nástroje, které jim to umožní,“ říká spoluzakladatel Petr Bartoš. 

Platforma se na rozdíl od konkurenčních projektů zaměřuje pouze na propojování lékaře s již stávajícími pacienty a na zefektivnění a digitalizaci jejich interakce. To by se dalo rozdělit do dvou pomyslných okruhů. První se zabývá požadavkem pacienta – ať už se jedná o vystavení potvrzení, receptu na léky nebo začínající obtíže, které potřebuje řešit. Přes platformu vyplní formulář a následně zašle lékaři. Ten poté vyhodnotí, zda se dá požadavek vyřešit na dálku, nebo je potřeba objednat pacienta do ordinace nebo na vyšetření. 

Druhá část se zaměřuje na léčbu a monitoring pacienta. „Lékař vám řekne, abyste se po určité době dostavili na preventivní prohlídku, nebo na kontrolu, popřípadě se ozvali, pokud se stav zhorší. A právě to se snažíme posunout na novou úroveň. Pomáháme pacientovi se sebe-monitoringem a sebehodnocením průběhu léčby. Pokud se začne jeho zdravotní stav zhoršovat, aplikace upozorní lékaře, a ten tak může včas zhoršení řešit a předcházet dalším komplikacím,“ říká. 

Platforma znatelně zkracuje čas potřebný na jednotlivé úkony. Současně brání situacím, kdy musí lékař nebo zdravotní sestra odbavovat telefonní hovory, zatímco pacient sedí v ordinaci a čeká, až se mu budou moci věnovat. „Pacienta se snažíme navést na to, aby své požadavky vyplnil přes Medevio. Podle specializace pracoviště vybíráme ty nejčastější, které pacienti mají. Pokud si pacient nevybere z nabízených požadavků, může vyplnit ‚jiný požadavek,‘ do kterého může zadat cokoliv,“ říká Bartoš.

Platformu aktuálně využívá kolem 250 lékařů. Většinu z nich tvoří praktičtí lékaři pro dospělé a pediatři. Postupně začínají pokrývat i další specializace, jako je dermatologie kardiologie, neurologie, gastroenterologie nebo obecné interny. „Vždy je potřeba najít v rámci dané specializace ambasadora, který ideálně má vlastní ambulanci nebo ordinaci, a pomůže nám pochopit každodenní fungování a specifika dané specializace a nastavit profil tak, aby reflektoval potřeby pacientů. Až poté řešení nabízíme dalším lékařům a institucím,“ vysvětluje a dodává, že si drtivá většina spolupráci chválí.

platforma Medevio

 

Akcelerace telemedicíny během pandemie

U Medevia musíme rozlišovat mezi pacienty a uživateli. Uživatelé jsou ti, kteří požadavky zadávají a interagují s aplikací. Pacienti jsou ti, za které se požadavek zadává. Ne vždy se totiž jedná o jedu a tu samou osobu. „U pediatrů je uživatel jeden z rodičů a pacienti jsou jeho děti. Nebo máme třeba sestřičku, která dělá v domově důchodců, a za svoje klienty zadává požadavky praktické lékařce, která se o domov stará,“ říká Bartoš. 

Zatímco uživatelů je kolem 70 tisíc, množství pacientů přesahuje hranici 100 tisíc a jejich věkové rozmezí se pohybuje od nuly po 99 let. „Po roce fungování to považujeme za super číslo, které navíc stále roste. S adopcí nám extrémně pomohla – v uvozovkách – pandemie, protože ukázala na to, že lékaři nemají dostatek softwarových nebo digitálních nástrojů, které by pokrývaly jejich potřeby. Vzali jsme to jako příležitost,“ chválí si, ale dodává, že jsou stále velmi mladá firma a mají před sebou dlouhou cestu.

V poskytování distanční péče jsou oproti Česku výrazně napřed například skandinávské země, v tuzemsku akcelerovala vývoj telemedicíny až pandemie COVID-19. „Lékaři jsou z pochopitelných důvodů hodně konzervativní a neměli potřebu digitalizovat komunikaci s pacienty. Pandemie v tomto zafungovala jako stress test, zdravotní systém a primární péče obzvláště byly hodně přetížené. To odstartovalo poptávku po zefektivnění,“ vysvětluje Bartoš. 

Platformu si v současné době hradí sami lékaři nebo zdravotnická zařízení. Přesná cena se stanovuje podle počtu pacientů a míry přínosů. „Nechceme dostávat lékaře do pozice, kde platí za něco, co není přínosné. Když jim používání naší platforma zásadně šetří čas, nebo díky ní vykazují více distančních výkonů, začneme se s lékaři bavit o placené verzi,“ říká Bartoš. Zároveň nevylučuje, že v budoucnu zůstanou u tohoto business modelu. Protože Medevio nesplňuje kritéria zdravotnického prostředku, nemůže být tedy zatím proplácené zdravotními pojišťovnami. Výhledově chce startup zavádět další funkce, které by již náročná kritéria splňovala.

Úspěšný start s trochou naivity

Zakladatelé platformy – Petr Bartoš, Tomáš Doležal a Pavel Svítil – se spolu potkali při rozběhu firmy Cogvio, která pomáhá farmaceutickým firmám zhodnocovat veškerá dostupná data o lécích a zdravotnických prostředcích na světě. „Vyzkoušeli jsme si, jak se nám společně pracuje, a zároveň jsme věděli, že se chceme vedle pharma odvětví věnovat v i samotnému zdravotnictví,“ říká Bartoš. Motivací byl i tzv. precision medicine, aktuálně velmi populární přístup v medicíně, který se staví proti vytváření univerzálního léčebného postupu na jednotlivé nemoci. „Čím víc dat o konkrétním jedinci máme, tím větší je potenciál v personalizaci jeho léčby tak, aby byla víc prospěšná,“ říká.

Medevio založili v roce 2020. „Vstupovali jsme do toho s jistou dávkou naivity, ale doposud dostáváme skvělou zpětnou vazbu od lékařů, sester i pacientů, kteří nás používají. Za první rok jsme se výrazně posunuli, přes 100 tisíc pacientů na platformě překonalo naše očekávání. Zároveň rosteme čím dál rychleji,“ hodnotí Bartoš. 

foto: Petr Bartoš

 

Na vývoji platformy se aktivně podílejí i samotní lékaři. „Já jsem mnoho let studoval medicínu, a i přesto, že jsem ji nedostudoval, znám spoustu dnes již ordinujících lékařů. Tomáš Doležal je vystudovaný lékař. Tím, že se v health care pohybujeme, dostali jsme zpětnou vazbu už před tím, než jsme šli se základním produktem na trh. To bylo před více než rokem. Současně sbíráme zpětnou vazbu od veškerého zdravotnického personálu i pacientů, kteří Medevio používají,“ říká Bartoš. 

Počáteční chod startupu zainvestovali zakladatelé z vlastních zdrojů. Na jaře 2021 proběhlo první investiční seedové kolo, během kterého vybrali od andělských investorů zhruba 500 tisíc eur (13 milionů korun). V současnosti dokončují druhé kolo, částku ale zatím uvádět nechtějí. Do týmu, který se aktuálně skládá ze třinácti lidí, hledají nové kolegy.

Obrat pro Bartoše nepředstavuje primární kritérium úspěchu, tím je právě počet lékařů a pacientů aktivně využívajících platformu. V letošním roce by rádi navýšili počet lékařů na tisíc a rozšířili klientelu i o slovenský trh. „Chceme se pustit do další země a zároveň rozšiřovat a funkčně přizpůsobovat platformu dalším specializacím. Klíčové je ukončit probíhající investiční kolo a výhledově v roce 2023 se podívat na další zahraniční trhy,“ říká.

Barbora Semecká

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Aplikace, Startupy, Technologie
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články