PRŮZKUM: Analytici chtějí pracovat z domova a pod 30 tisíc by nešli

PRŮZKUM: Analytici chtějí pracovat z domova a pod 30 tisíc by nešli

17. pro 2019 Redakce 3 min

Portál StartupJobs se na přelomu října a listopadu dotazoval svých návštěvníků na jejich preference při hledání zaměstnání i vlastní zkušenosti z práce. Vznikl tak unikátní profil jednotlivých profesí, které vám budeme postupně představovat. V tomto článku se zaměříme na analytiky.

Z 1082 respondentů, který se zúčastnili průzkumu, se jich 43 označilo za analytiky. Nejčastěji se přitom jednalo konkrétně o datové analytiky, k tomu navíc převažovali kandidáti s vysokoškolským magisterským vzděláním.

Co se týče dosažené praxe, nejvíce je mezi respondenty těch, kteří mají 3 až 5 let praxe v daném oboru a zároveň 10 a více let pracovní praxe celkem. Většina (55,8 procenta) se považuje za více zkušené.

Téměř pětina z nich odpověděla, že aktuálně aktivně hledá práci, jedna desetina uvedla, že odpověděla na desítky inzerátů, 37 procent odpovědělo, že v poslední době reagovalo na nějakou pracovní nabídku, ale nebylo to víc jak v deseti případech. Polovina neodpověděla na nic.

Většina z nich (65 procent) preferuje podle průzkumu práci na hlavní pracovní poměr, v otevřené otázce na úvazek se nejvíce lidí vyslovilo pro full-time.

Mírná většina (51,2 procenta) se tentokrát vyslovila pro práci z domova, přičemž více než polovina zpovídaných uvedla, že již takovou zkušenost má a byla s ní spokojena. V další otázce s více možnostmi se ukázalo, že 22 lidem by nevadilo se za prací stěhovat i za hranice ČR, pokud by měli nárok na firemní relokační balíček, druhá nejpočetnější skupina je těch, kdo nejsou ochotni se stěhovat vůbec.

Pokud jde o odměny, tři čtvrtě zpovídaných odpovědělo, že uvedení mzdy v nabídce práce je pro ně důležitá, nikoli nezbytná informace. Pro sedm procent je její absence důvodem pro to, aby na inzerát neodpověděli, a u 16 procent to nemá vliv na jejich rozhodování.

Přitom se ukázalo, že průměrně tito respondenti dostávají 52 777 korun (v medianu 45 tisíc), požadují 64 220 (v medianu 55 tisíc) a nešli by pod 55 845 (v medianu 49 tisíc).

Při bližším pohledu na odměny zjistíme, že největší podíl (23,1 procenta) je těch, kteří aktuálně berou mezi 30 a 39 tisíci korun, což je zároveň rozmezí, které nejvíce z nich (21,4 procenta) uvedlo jako nejnižší přijatelné pro měsíční mzdu. V otázce požadované odměny se stejný podíl (19,5 procenta) vyslovil pro rozmezí od 35 do 44 tisíc korun a od 65 do 74 tisíc korun.

Podívejte se, jak si vedly další profese:

MANAGEMENT

ADMINISTRATIVA

PROFIL TYPICKÉHO STARTUPISTY

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Průzkumy, Startupy
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články