Specialistka CzechInvestu: Češi se raději nechají zaměstnat, než aby podnikali. Změnit to může reforma školství i podpora kreativního průmyslu
Markéta Mentelová se zástupci startupu Sensio, který se umístil třetí v celosvětovém finále Creative Bussiness Cup v Kodani. (Foto: CzechInvest)

Specialistka CzechInvestu: Češi se raději nechají zaměstnat, než aby podnikali. Změnit to může reforma školství i podpora kreativního průmyslu

16. říj 2022 Natálie Vopařilová 5 min

Světová ekonomika se přeorientovává a ta naše musí s ní, pokud nemáme zůstat pouhou často zmiňovanou „montovnou” Evropy. Takový je pohled Markéty Mentelové, specialistky na kreativní průmysly z agentury CzechInvest. V rozhovoru na Game Developer Session v Národním domě na Smíchově v Praze pro SJ News popsala, proč je důležité kulturní a kreativní průmysl podporovat a jaké vyhlídky má u nás v Čechách.

Co je vlastně kulturní a kreativní průmysl?

Jedná se o průmysl, který má svou podstatu v tvořivosti, vyznačuje se nejen svou ekonomickou, ale i společenskou hodnotou a přispívá k boji s ekologickou zátěží. Mezi takové průmysly patří třeba videohry, software, design, film, reklama, televize a rozhlas, hudba, knihy, architektura, gastronomie, móda. S jeho produkty se setkáváme každý den.

V čem se liší startupy zaměřené na kulturní a kreativní průmysl od jiných startupů?

Převážně jde o jednotlivce nebo velmi malé týmy. Pouze několik jednotek procent má nad desítku zaměstnanců. Jde o ultrakreativní (smích) jedince, většinou s hlavou v oblacích, kteří mají skvělé nápady, ale mají problém je uvést do provozu. Obvykle potřebují někoho, kdo je nohama na zemi, a dokáže jim pomoci jejich produkt přizpůsobit trhu. Jedná se o nadšence, kteří milují svůj nápad a mají ambici ho pomalu budovat. Nejsou to businessmani, jejichž cílem je rychle vyrůst a svůj projekt co nejrychleji a za co nejvyšší obnos prodat a jít dál.

ČTĚTE TAKÉ: Za samotný nápad vám nikdo nezaplatí, za úspěchem stojí tvrdá práce, říká co-founderka StartupBoxu. Čemu se vyvarovat a jak projekt financovat?

Jaký je současný stav kulturního a kreativního průmyslu?

Jde o relativně mladé průřezové téma, které je těžko uchopitelné. Některé jeho přínosy nedokážeme měřit. Z důvodu nedostatku dat je těžké obhájit jeho zájmy, což má za následek nedostatečnou podporu a financování. Ekonomika ve světě se ovšem transformuje. Svět se digitalizuje, alarmujícím tématem je udržitelnost. Myslím, že zájmu o tento obor přispěla i ekonomická a společenská změna zapříčiněná opatřeními proti šíření onemocnění covid-19. Téma kulturních a kreativních průmyslů je v posledních dvou letech velmi aktuální na evropské úrovni.

Na Game Developer Session se sešla řada odborníků z různých odvětví. (Foto: Pavel Barák)

A jak je to u nás?

Česká republika je silně průmyslově orientovaná. Téma kulturních a kreativních průmyslů se v našich krajinách řeší posledních 15 let, ve Velké Británii se stalo aktuálním už v 90. letech. Nás rozhodně brzdil komunistický režim, který kulturu a tvořivost podporoval pouze v zájmu propagandy. Dobrá zpráva je, že ve společnosti dochází ke změně vnímání konzumního života, začínáme se více soustředit na kvalitu než na kvantitu. Firmy, které jsou dnes úspěšné, jsou ty, které zejména reflektují aktuální témata, trendy a nebojí se do svých procesů zapojit onu disruptivní sílu, kreativce, design, marketing. A to i přes krize, kterými procházíme.

Existuje v České republice nějaká aktivní forma podpory tohoto průmyslu?

U nás aktuálně probíhají dvě důležité iniciativy. V první řadě je to vznik strategie kulturního a kreativního odvětví v rámci Ministerstva kultury. V návaznosti na ni zároveň vzniklo na ministerstvu specializované oddělení pro kulturní a kreativní průmysl, čímž se systematicky upevňuje podpora tématu v Česku a dochází ke zlepšení kooperace například i s dalším důležitým hráčem — ministerstvem průmyslu a obchodu. V druhé řadě je to Národní plán obnovy, který financuje Evropská unie, aby podpořila ekonomiku po jejím oslabení během pandemie. Část dotovaných peněz z Národního plánu obnovy podporuje právě kulturní a kreativní průmysl.

Ačkoliv jsou to pozitivní zprávy, za jinými evropskými státy v podpoře tohoto odvětví ještě zaostáváme. Naše země celkově by neměla změnu orientace ekonomiky zaspat. Naopak, měla by ji uchopit, podpořit, využít, abychom se z dodavatelského řetězce posunuli na pozici tvůrců myšlenky, využili naši kreativitu a probudili v Češích podnikatelského ducha.

Myslíte, že Češi nejsou podnikaví?

Češi jsou obecně podnikaví ve smyslu aktivit, kreativity. Ale ne v tom ekonomickém slova smyslu. V tomto ohledu volí spíše tu lehčí cestu býti zaměstnancem, než aby si založili vlastní podnikání. V zahraničí je procento mladých podnikatelů podstatně vyšší než u nás.

Markéta Mentelová, specialistka na kreativní průmysly z agentury CzechInvest. (Foto: Markéta Mentelová)

Je to důsledek režimu, nebo třeba nedostatečné státní podpory pro nové podnikatele?

Myslím, že je to částečně naše nátura, kterou bývalý režim ke všemu umocnil. Zároveň současné byrokratické podmínky pro začínající podnikatele a obecně vzdělávání ke změně nepřispívají. Zatímco české školství vychovává krotké zaměstnance, v mnoha západních zemích Evropy se skutečně klade důraz na kreativitu a podnikavost od útlého věku. Ještě dál jsou pak sebevědomí Američané.

Jaké možnosti financování české kulturní a kreativní startupy nejčastěji užívají?

Velmi populární je crowdfunding, který startupistům může získat nejen potřebné finanční prostředky, ale také vytvořit silnou komunitu kolem projektu. Investorů zaměřených na kulturní a kreativní odvětví v České republice mnoho není, investice do kulturních a kreativní startupů se jeví jako riziková. Dobrým příkladem může být právě vývoj hry, který může trvat i několik let, hru jde velmi těžko validovat a odhadnout, zda bude bavit dostatečné množství lidí a stane se úspěšnou. Na vývoj her u nás například neexistuje ani žádná státní podpora. Sousední státy takové programy mají. Ačkoliv existují různé formy podpory pro začínající podnikatele, pro kulturní a kreativní projekty mohou být nedosažitelné nebo velmi limitující.

Změní se to?

Aktuálně je v souvislosti s Národním plánem obnovy v řešení transformace Stádního fondu kinematografie na Fond audiovize, díky čemuž by mohly vzniknout příznivé podmínky státní podpory pro celou řadu kulturních a kreativních projektů z oblasti audiovize. Dále jsou připravované ještě takzvané Kreativní vouchery, které umocní spolupráci mezi kreativci a firmami.

Podporou těchto projektů se zabýváme také v CzechInvestu. V rámci programu Technologická inkubace podpoříme financemi z Ministerstva průmyslu a obchodu prostřednictvím šesti specializovaných inkubátorů během pěti let až 250 začínajících podniků. Jeden z těchto šesti inkubátorů je kreativní inkubátor, který byl v první výzvě, spuštěné v létě, druhým nejvíce žádaným.

Vzpomenete si na alespoň jeden startup, který vás nadchnul? Čím?

Mým oblíbeným startupem je teď Sensio a jeho produkt MyCello, který letos v létě vyhrál český Creative Business Cup a umístil se třetí v celosvětovém finále v Kodani. Jedná se o výrobce elektrických violoncellí z 3D tiskárny „šitých na míru” pro muzikanta.

Startup Sensio se umísti třetí v celosvětovém finále Creative Bussiness Cup v Kodani. (Foto: CzechInvest)

PŘEČTĚTE SI: Elektrická violoncella z 3D tiskárny: Za vznikem MyCello z Přerova byl lockdown a potřeba jednatele softwarové firmy cvičit doma

Natálie Vopařilová

Ačkoliv se věnuje zejména audiovizuální tvorbě, k psaní měla vždycky blízko. Zajímají ji zejména témata týkající se virtuálního světa a designu. Ráda cestuje, hraje hry a poslouchá hudbu.

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Související témata: Osobnosti, Investice, Gaming
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články