Počet uznaných patentů loni v Česku výrazně poklesl
Foto: Unsplash

Počet uznaných patentů loni v Česku výrazně poklesl

29. bře 2023 Ondřej Černý 1 min

V Česku bylo loni uznáno nejméně patentů za posledních deset let. Úřadem průmyslového vlastnictví ČR (ÚPV ČR) bylo pro území republiky uděleno nebo validováno celkem 5 076 patentů. Zahraničním přihlašovatelům náleželo 93 procent z nich, na české subjekty připadlo zbylých sedm procent, což odpovídá 355 patentům.  Od roku 2019 došlo ke snížení jejich počtu o téměř tři tisíce.

Čeští přihlašovatelé podali v roce 2022 k patentové ochraně u ÚPV ČR celkem 507 přihlášek svých vynálezů nebo nových technických řešení. Jde o o nejnižší hodnotu od roku 1995. Průměrná doba od podání přihlášky do udělení patentu je zhruba pět let a zároveň není patent udělen všem přihlašovatelům. Úspěšnost se pohybuje okolo 45 procent. Dlouhodobě nejvyšší úspěšnost vykazují veřejné vysoké školy a výzkumné instituce, kde se pohybuje mezi 80 až 85 procenty.

Mezi českými přihlašovateli, jimž byl ÚPV ČR udělen patent, dominují podniky. Loni získaly 166 udělených patentů. Následovaly veřejné vysoké školy s 98 patenty, 53 patentů náleželo fyzickým osobám a 34 veřejným výzkumným institucím. Z údajů Českého statistického úřadu také vyplývá, že z celkového počtu 51 tisíc platných patentů pro území Česka patřila ke konci roku 2022 přesně jedna čtvrtina subjektům z Německa, 16 % přihlašovatelům ze Spojených států amerických a pouze 7 % tuzemským subjektům. Veřejným výzkumným institucím, vysokým školám, firmám či občanům z Česka náleželo 3 463 platných patentů, z toho firmám s českým vlastníkem 1 447.

Ondřej Černý

Další články autora →

Líbil se vám článek? Sdílejte jej!
Přečtěte si dále
Nenechte si uplavat nové články!
Váš e-mail
Sledujte nás:
Další články